Lotta
Lead Generator and Talent Sourcer

Lotta Bergvall

”Våra konsulter måste hela tiden vara uppdaterade om regelverk och nya standarder. Det ställer krav på att även jag är insatt och uppdaterad i min omvärldsbevakning.”

Om Lotta

Med 16 års erfarenhet inom interim management har Lotta Bergvall arbetat med företag i alla storlekar och branscher med fokus på ekonomi och finans. Lotta har kund- och konsultansvar över Lagottos interimsuppdrag.

 

– En viktig del i mitt konsultansvar är att se till att vi har konsulter i vårt nätverk som har den erfarenhet som efterfrågas. Våra konsulter måste hela tiden vara uppdaterade om regelverk och nya standarder. Det ställer krav på att även jag är insatt och uppdaterad i min omvärldsbevakning.

 

Bakgrund

Lotta har en bakgrund inom kommunikation och marknadsföring och har jobbat i Schweiz och Tyskland inom IT- och läkemedelsbranschen. Hon började sedan arbeta med interim management där hon var med och byggde upp affärsområdet i två olika bolag.

 

– Jag har alltid tyckt om att bygga nätverk och kommunicera med människor. När jag började arbeta med interim management förstod jag att det är kund- och konsultkontakten jag brinner för.

Styrkor

Lotta är relationsbyggaren som genom sitt genuina intresse och nyfikenhet har lätt för att ta kontakt med människor. Hon är dessutom mån om att finnas tillgänglig och vara närvarande vilket ofta uppskattas av kund och konsult.

 

– Det roligaste som finns är att träffa människor och bygga relationer. Överallt kan det finnas potentiella samarbeten. Jag är också genuint intresserad av att höra hur det går på konsultens uppdrag och hur kunden upplever samarbetet.

 

Målsättning

Lottas strävar efter att fortsätta bygga och vårda nätverket med erfarna konsulter som har rätt kompetens för kundernas behov. Att konsulterna trivs, är nöjda med sina uppdrag och känner tillhörighet är viktigt för att kunna göra ett bra jobb.

 

– De flesta konsulter i vårt nätverk kontaktar oss för att de har hört gott om oss från andra interimskonsulter. Det är ett fantastiskt kvitto på att vi arbetar på rätt sätt med attraktiva uppdrag, nätverksträffar och engagemang. Det ska vi fortsätta att utveckla och värna om.

Lead Generator and Talent Sourcer

Lotta Bergvall

072-539 66 01

Se alla
Upptäck våra

kund- och konsultcase

Se alla