Lotta
Senior Advisor

Lotta Schibbye Fredrikson

Jag brinner för att utforska hur vi kan rusta ledare för framtiden. De flesta branscher kommer att behöva genomgå någon form av kompetensväxling med utvecklade strukturer och arbetssätt.

Om Lotta

Med ledarskap och kommunikation som röd tråd har Lotta Schibbye Fredrikson en gedigen erfarenhet av att rekrytera och utveckla ledare samt bygga starka team. Som vd på Lagotto ansvarar Lotta för att leda bolagets och medarbetarnas utveckling framåt.

– Jag vet vilka utmaningar du möter när du ska tillsätta ledare. Vi kan bidra med mycket när vi jobbar nära våra kunder, stannar kvar längre i processerna och delar med av vår kunskap om kandidaterna. Det är alltid viktigt när det handlar om att hitta rätt kompetens men extra viktigt på ledarsidan.

 

Bakgrund

Lotta är i grunden kommunikatör och ekonom från Uppsala universitet och kompletterade sedan med en masterexamen i digital management på Hyper Island i London. Hon började tidigt att arbeta med marknadsföring och har bland annat varit nordisk marknadschef på ett amerikanskt bolag samt drivit eget inom marknadskommunikation. 2008 klev Lotta över till HR-sidan och började på Hammer & Hanborg där hon senare blev vd. Innan Lotta började på Lagotto var hon chef över kultur och ledarskap på UR.

Styrkor

Lottas stora omvärldsintresse och breda kunskap inom HR, digitalisering och ledarskap är något som smittar av sig och engagerar. Lotta har en förmåga att genom att följa trender och utveckling koppla ner samhällsaktuella händelser till vad det betyder för verksamheten.

– Hela branschen utmanas genom digitalisering, teknik och AI, och det är jätteviktigt att vi hänger med. Vi måste följa med i utvecklingen och vi måste leda utvecklingen. Men vi har också ett ansvar i att vara en motvikt och inte lättvindigt hoppa på varenda trend.

 

Drivkraft

Det är tydligt att framtidens ledarskap är något som engagerar Lotta i det egna ledarskapet och i Lagottos erbjudande.

Jag brinner för att utforska hur vi kan rusta ledare för framtiden. De flesta branscher kommer att behöva genomgå någon form av kompetensväxling med utvecklade strukturer och arbetssätt. Vi ska identifiera ledare och vi måste också rusta våra ledare i det nya ledarskapet med de verktyg de behöver. Det gör vi genom att jobba nära våra kunder och hela tiden vara uppdaterade på omvärlden.

Senior Advisor

Lotta Schibbye Fredrikson

070-461 65 89

Se alla
Så har vi

hjälpt våra kunder

Se alla