Researcher

Per Wikström

“Erfarenheten och pricksäkerheten tillsammans med det personliga och ärliga gör det lätt att samarbeta med oss på Lagotto.”

Om Per

Per Wikström är relationsbyggaren som ansvarar för kontakten med Lagottos konsulter på interimsidan. Arbetet som researcher kräver tät dialog och nära samarbete mellan flera parter.

 

– Att interagera med människor på ett professionellt sätt där även det personliga får ligga till grund passar mig perfekt. Målet är alltid att både kund och konsult ska känna att tillsättningen är den rätta lösningen, och för att uppnå det behöver jag hela tiden hålla mig uppdaterad om konsulternas kompetenser.

 

Bakgrund

Per har en bakgrund inom hotellbranschen där högt tempo och förstklassig service har varit nyckelord. Genom ett intresse för kommunikation, organisationer och människor började Per studera retorik vilket sedan ledde honom in på personalvetarprogrammet på Uppsala universitet. Parallellt med sina studier började Per arbeta på Lagotto.

Styrkor

Med många år av lagspelande i ryggen har Per utvecklat en stark samarbetsförmåga och känsla för dialog. Per får ofta höra att han är en lösningsfokuserad och lyhörd person som hittar vägar framåt.

 

– Min roll på Lagotto är i högsta grad att stötta mina kollegor i deras arbete. Min lyhördhet och vana av att samarbeta i olika situationer gör att jag lätt anpassar mig och samtidigt ser till att driva arbetet framåt.

 

Drivkraft

I en föränderlig bransch och omvärld ställs krav på att hela tiden hålla sig uppdaterad och i framkant. Det är något som driver Per framåt.

 

– Komplexiteten i det vi gör på Lagotto ger mig energi. Uppdragen och rollerna kräver precision i matchningen av konsulter vilket gör att kravet på att utvecklas alltid finns närvarande. Jag får arbeta med kollegor och konsulter med stor erfarenhet vilket också bidrar till möjligheten att konstant utvecklas.

Researcher

Per Wikström

Se alla
Upptäck våra

kund- och konsultcase

Se alla