Theréz Randquist Lagotto Executive Search & Interim
Senior Consultant

Theréz Randquist

”Lås dig inte vid en befintlig roll eller de kompetenser som har funnits tidigare. En gaming-specialist kan passa perfekt som chef på ett finansbolag.”

Om Theréz

Theréz Randquist har från näringslivet via politiken byggt upp en gedigen karriär inom kommunikation, marknadsföring och PR. Genom sin ledarerfarenhet och sina styrelseengagemang är Theréz van vid att rekrytera nyckelkompetens med framtidsfokus.

– Det som är viktigt vid rekrytering idag är att tänka större. Lås dig inte vid en befintlig roll eller de kompetenser som har funnits tidigare. En gaming-specialist kan passa perfekt som chef på ett finansbolag. Vi behöver hjälpa våra kunder att titta utanför det självklara.

 

Bakgrund

Theréz har drivit konsultbyråer och varit kommunikationsdirektör. Hon har arbetat inom bank, finans, IT och television och var med och startade upp The Body Shop i Sverige. Med placering i Stockholm, London och Bryssel har hon arbetat i allt från start-ups till stora traditionella bolag och politiska organisationer. Innan Theréz kom till Lagotto arbetade hon som Senior Advisor till Anna Maria Corazza Bildt i Europaparlamentet.

– Jag har jobbat mycket med förändringsarbeten och förändringsprocesser. Det som driver förändringar i företag är medarbetarna. Det blir allt viktigare att som företag och ledare vara transparent, genuin och visa medarbetarna att det finns ett tydligt syfte.

Styrkor

Med ett stort nätverk, ihärdighet och lösningsfokus är Theréz en person som får saker att hända. Tack vare den internationella och breda branscherfarenhet har hon utvecklat en djup förståelse för olika kulturer och hur man bygger framgångsrika samarbeten.

– Jag har lärt mig att det finns en lösning på allt. Det finns inget som heter “det går inte”. Det handlar bara om att ta ett omtag, se det från ett annat håll och paketera på ett annat sätt.

 

Drivkraft

I takt med att omvärlden blir allt mer komplex är Theréz övertygad om att vi aldrig är fullärda – vi måste konstant söka efter kunskap och nya lärdomar.

– Att hela tiden lära och utmana mig själv har varit en röd tråd genom allt jag har gjort. Jag drivs av lärande och av insikter och vill arbeta med människor som delar den drivkraften. Som ledare kan det i många fall bli ensamt. Jag vill skapa ett nätverk för ledare där vi tillsammans kan lära av varandra, stötta, dela erfarenheter och vara varandras bollplank.

Senior Consultant

Theréz Randquist

070-296 02 55

Se alla
Så har vi

hjälpt våra kunder

Se alla