INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER GÄLLANDE

 

COVID-19

 

Med anledning av Coronavirusets utveckling har Amendo Group, med dotterbolagen Amendo och Lagotto, sammanställt information och rekommendationer för våra kunder, konsulter, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. 

 

Informationen ligger på Amendos hemsida och uppdateras löpande.

 
 

Ta del av informationen