Interim Management, Lagotto Executive Search & Interim
Om

Interim management

Behöver du med kort varsel anlita en erfaren ledare eller specialist under en begränsad period? Vi hjälper dig att hitta interimskonsulter med rätt kompetens som förenklar och förbättrar din vardag.

Kontakta oss
Vill du veta mer om

Vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Vi hjälper dig med

INTERIMSLÖSNINGAR

När du under en begränsad tid behöver spetskompetens på management- eller specialistnivå tar våra konsulter vid med strategisk förståelse och ett praktiskt sinne. Med många återkommande kunder och långa samarbeten med våra associerade konsulter vet vi att våra processer säkerställer leveranser med högsta kvalitet.

Hänger ram på vägg, Lagotto Executive Search & Interim

Då passar interim management:

 

  • Om en nyckelperson i organisationen försvinner.
  • När förändringar i verksamheten ska genomföras.
  • Vid arbetstoppar och specifika projekt.
  • Under pågående rekryteringsperiod.
Flera personer paddlar tillsammans, Lagotto Executive Search & Interim

Exempel på roller vi tillsätter:

 

  • Management: CFO, COO, CIO, riskchef, kapitalförvaltningschef, Head of Business Control, ekonomichef, kreditchef, redovisningschef, koncernredovisningschef, Treasurer, Chief Compliance Officer, marknadschef, kommunikationsdirektör, HR-chef, försäljningschef.
  • Specialister: Aktuarie, riskanalytiker, bolagsjurist, produktspecialist, kapitalförvaltare, IT auditors, redovisningsspecialister (regulatorisk rapportering, IFRS), Business Controllers.
  • Förändringsstöd: Program- och förändringsledare, projektledare, affärs- och produktutvecklare, managementkonsulter.

Våra erfarna interimskonsulter

 

Under förändringsprocesser krävs ofta snabb hjälp av mycket hög kompetens på management- eller specialistnivå. Någon som förstår kundens vision och kan genomföra det i vardagen. Våra konsulter har lång erfarenhet av komplexa uppdrag och arbetar affärsnära. Vi känner våra associerade konsulter väl och vet var deras spetskompetenser skapar bäst affärsnytta för våra kunder.

Långsiktighet och djup branschkunskap

 

Vi är en långsiktig samarbetspartner som förstår vad du som kund verkligen behöver. Det sträcker sig bortom att leverera det som beställs och kräver gedigna affärs- och branschkunskaper. Vi har djup branschkännedom och anpassar våra tjänster efter er som kund. På så sätt får ni skräddarsydda tjänster där era förutsättningar och behov styr leveransen.

Så fungerar det

Steg för steg

Kravprofil

Vi skapar tillsammans en kravprofil som definierar vilken kompetens som krävs för rollen. Den används sedan som styrdokument genom hela processen.

Search

Vi går igenom alla våra kontakter och nätverk och håller intervjuer för att hitta den bäst lämpade konsulten för uppdraget.

Presentation

Vi presenterar de interimskonsulter vi valt ut som passar er och organisationen bäst.

Uppdragsstart

Efter referenstagning och kontroll av utvald konsult startar uppdraget. Vi håller löpande kontakt och säkerställer att allt går enligt plan.

Uppföljning

När uppdraget avslutats genomför vi en uppföljning med både er som kund och vår associerade konsult för att säkerställa att alla parter är nöjda.

Läs om våra andra

Erbjudanden

Händer lyfter kettlebell, Lagotto Executive Search & Interim
Arbeta som

Interimskonsult

Är du intresserad av att arbeta som interimskonsult och bli en del av vårt omfattande nätverk?

Läs mer
Man skjuter med pilbåge mot piltavla, Lagotto Executive Search & Interim
Om

Executive Search

När du behöver hitta och rekrytera precis rätt ledare eller specialist till ditt företag.

Läs mer
Så har vi

Hjälpt våra kunder

Se alla
Ta del av våra

Artiklar

Se alla