Person skjuter pilbåge utomhus, executive search, Lagotto
Om

Executive search

När du behöver hitta och rekrytera rätt ledare eller specialist med spetskompetens inom sitt område.

Kontakta oss
Vad kan vi

göra för dig?

Kontakta oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

VI HITTAR

DIN NÄSTA LEDARE GENOM EXECUTIVE SEARCH

 

 

När du behöver hitta den bästa personen till en nyckelroll i bolaget krävs ett gediget searcharbete. Genom executive search gör vi en grundlig sondering av marknaden tills att vi hittat rätt, oavsett svårighetsgrad och komplexitet. Vi arbetar med hela executive search-processer, second opinions, ledarskapsanalys, coachning och competence as a service.

 

Är du intresserad av uppdrag inom executive search?

 

 

CONNECTA MED OSS

Man håller kikare utomhus, Lagotto Executive Search & Interim

Varför executive search?

 

Executive search handlar om att vilja ha den bästa kandidaten för uppdraget. Det är ofta strategiskt viktiga tillsättningar och en stor investering i företagets framtid. Genom executive search når du en betydligt större del av marknaden och får ett handplockat urval. Med djup branschkunskap kombinerat med stark kandidatkännedom är Lagotto en trygg partner när det kommer till att hitta nyckelkompetens.

Gul kontorsstol mot trävägg, Lagotto Executive Search & Interim

Exempel på roller vi har tillsatt:

 

  • CEO, CTO, COO, CFO, ekonomichef, redovisningschef, kreditchef, koncernredovisningansvarig.
  • Marknadsdirektör och marknadschef, HR-chef, kommunikationschef, försäljningschef, CRM-ansvarig, grupp-/regionchef.
  • CCO, bolagsjurist, riskchef, Compliance Officer, produktspecialist, aktuarie, Data Protection Officer, IT-chef, inköpschef.
  • CPO, Product Owner, agil coach, specialister inom digital utveckling.
  • Business/Financial Controller, projektledare, affärsstrateg, kapitalförvaltare, senior analytiker.
  • Rektor, generaldirektör, styrelserekrytering, advisory boards, CSR-chef/Head of Sustainability.

En engagerad partner

 

Med Lagotto får du en engagerad och agil partner med djup förståelse för din affär. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att utvecklas och nå nya höjder. Med väl genomarbetade, beprövade och datadrivna executive search-processer kartlägger vi marknaden och hittar den bästa personen för uppdraget. Under åren har vi dessutom byggt upp ett omfattande nätverk av specialister och chefer med gedigen kunskap inom sitt område. Vi håller oss ständigt uppdaterade om marknadsläget i våra kunders branscher vilket gör att vi kan stötta våra kunder i att hitta rätt kompetens för framtiden.

Byggstenar i

Lagottos searchprocess

Kravprofil

Vi intervjuar och för dialog med nyckelpersoner på bolaget för att tillsammans skapa en kravprofil som definierar vilken kompetens som krävs och vilka utmaningar som finns. Vi tar en aktiv rådgivande roll och kravprofilen används sedan som ett styrdokument genom hela processen.

Kartläggning & Search

Vi kartlägger branscher och bolag där passande kandidater befinner sig och använder våra nätverk och databaser för att hitta rätt. Vid annonsering skriver vi annonstext som attraherar rätt kandidater.

Tester

Vi screenar stora mängder kandidater. Slutkandidaterna får genomföra logiska tester och personlighetstester utifrån de behov som finns och våra rekommendationer. Dessa tester kan också göras tidigare i processen om önskemålet finns.

Vi använder oss av Alvalabs i våra processer.

Long list

Vi kontaktar en stor bas av kandidater med rätt profiler och säkerställer intresse samt presenterar tjänsten. Detta urval utgår alltid från kravprofilen.

Short list

Från ett första urval väljer vi ut de bäst lämpade kandidaterna och håller strukturerade intervjuer enligt SBR-metoden. Vi ställer samma frågor till alla kandidater för ett kompetensbaserat underlag.

Kandidat­presentation

Vi presenterar de kandidater som vi anser vara relevanta att gå vidare i processen.

Intervju

Ni väljer ut kandidater för intervjuer. Vi administrerar alla möten och håller en nära dialog med kandidaterna för att löpande stämma av intresse och svara på eventuella frågor. Det går alltid bra att låna våra lokaler vid Stureplan om ni föredrar att träffa kandidaterna hos oss.

Referenstagning & bakgrunds­kontroll

Vi gör alltid bakgrundskontroll och referenstagning med minst tre referenser. Vi samarbetar även med externa säkerhetsbolag som erbjuder bakgrundskontroller på olika nivåer, om ni önskar göra en mer omfattade säkerhetskontroll.

Avslut & uppföljning

Vi finns behjälpliga vid avslut och kontrakt för att ge er och kandidaten bästa förutsättningar för en lyckad start! Vi erbjuder även hjälp med press, kommunikation, preboarding och onboarding om önskemål finns.

Efter genomförd rekrytering följer vi upp med rekryterande chef samt kandidat för att stämma av process och resultat levt upp till förväntningarna.

Så har vi

hjälpt våra kunder

Se alla
Våra

övriga tjänster

Mätverktyg på bord, Lagotto Executive Search & Interim
Om

Second opinion

Genom second opinion gör vi oberoende bedömningar och utlåtanden av era slutkandidater som ger rätt beslutsunderlag i er rekryteringsprocess.

Läs mer
Röda tärningar staplade på varandra utomhus
Om

Ledarskapsutveckling

Med hjälp av coaching hjälper vi chefer och specialister att utveckla sin kompetens. Det gör att verksamheten kan nå nya mål och framgångar.

Läs mer
Kvinna läser karta utomhus
Kontakta oss för

Search as a Service

Behöver du stöttning i sökandet efter kompetens? För våra kunder erbjuder vi Search as a Service. En flexibel och effektiv lösning som ger er relevanta kandidater i er rekryteringsprocess.

Kontakta oss
Vill du veta mer om

Vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Ta del av våra

Artiklar

Se alla