Person skjuter pilbåge utomhus, executive search, Lagotto
Om

Executive search

När du behöver hitta och rekrytera rätt ledare eller specialist med spetskompetens inom sitt område.

Kontakta oss
Vad kan vi

göra för dig?

Kontakta oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

VI HITTAR

DIN NÄSTA LEDARE GENOM EXECUTIVE SEARCH

 

 

När du behöver hitta den bästa personen till en nyckelroll i bolaget krävs ett gediget searcharbete. Genom executive search gör vi en grundlig sondering av marknaden tills att vi hittat rätt, oavsett svårighetsgrad och komplexitet. Vi arbetar med hela executive search-processer, second opinions, ledarskapsanalys, coachning och competence as a service.

 

Är du intresserad av uppdrag inom executive search?

 

 

CONNECTA MED OSS

Man håller kikare utomhus, Lagotto Executive Search & Interim

Varför executive search?

 

Executive search handlar om att vilja ha den bästa kandidaten för uppdraget. Det är ofta strategiskt viktiga tillsättningar och en stor investering i företagets framtid. Genom executive search når du en betydligt större del av marknaden och får ett handplockat urval. Med djup branschkunskap kombinerat med stark kandidatkännedom är Lagotto en trygg partner när det kommer till att hitta nyckelkompetens.

Gul kontorsstol mot trävägg, Lagotto Executive Search & Interim

Exempel på roller vi har tillsatt:

 

  • CEO, CTO, COO, CFO, ekonomichef, redovisningschef, kreditchef, koncernredovisningansvarig.
  • Marknadsdirektör och marknadschef, HR-chef, kommunikationschef, försäljningschef, CRM-ansvarig, grupp-/regionchef.
  • CCO, bolagsjurist, riskchef, Compliance Officer, produktspecialist, aktuarie, Data Protection Officer, IT-chef, inköpschef.
  • CPO, Product Owner, agil coach, specialister inom digital utveckling.
  • Business/Financial Controller, projektledare, affärsstrateg, kapitalförvaltare, senior analytiker.
  • Rektor, generaldirektör, styrelserekrytering, advisory boards, CSR-chef/Head of Sustainability.

En engagerad partner

 

Med Lagotto får du en engagerad och agil partner med djup förståelse för din affär. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att utvecklas och nå nya höjder. Med väl genomarbetade, beprövade och datadrivna executive search-processer kartlägger vi marknaden och hittar den bästa personen för uppdraget. Under åren har vi dessutom byggt upp ett omfattande nätverk av specialister och chefer med gedigen kunskap inom sitt område. Vi håller oss ständigt uppdaterade om marknadsläget i våra kunders branscher vilket gör att vi kan stötta våra kunder i att hitta rätt kompetens för framtiden.

Byggstenar i

Lagottos searchprocess

Kravprofil

Kravprofilen tas fram gemensamt för att definiera utmaningar och möjligheter i rollen, samt förväntningar och krav på kandidaten.

Stakeholderintervju

Lagotto intervjuar nyckelpersoner inom organisationen.

Kartläggning & search

Lagotto identifierar aktuella branscher och bolag där vi searchar fram kandidater.

Long list

Lagotto ställer samman en bas av kandidater med rätt profil att jobba utifrån.

Första avstämning/telefonintervju

Kandidater kontaktas och utvärderas utifrån kravprofilen.

Tester

Kandidater som uppfyller kompetenskraven utför logiska tester och personlighetstester.

Djupintervju

Efter tester utförs strukturerade djupintervjuer med utvalda kandidater.

Kandidatpresentation

Vi presenterar de kandidater som vi anser vara relevanta att gå vidare med i processen. Intervju hos kund.

Bakgrundskontroll & referenser

För att säkerställa slutkandidatens lämplighet gör vi en kontroll samt utför referenstagning.

Avslut & uppföljning

Efter genomförd rekrytering följer vi upp med rekryterande chef samt kandidat för att stämma av process och resultat.

Så har vi

hjälpt våra kunder

Se alla
Våra

övriga tjänster

Mätverktyg på bord, Lagotto Executive Search & Interim
Om

Second opinion

Genom second opinion gör vi oberoende bedömningar och utlåtanden av era slutkandidater som ger rätt beslutsunderlag i er rekryteringsprocess.

Läs mer
Röda tärningar staplade på varandra utomhus
Om

Ledarskapsutveckling

Med hjälp av coaching hjälper vi chefer och specialister att utveckla sin kompetens. Det gör att verksamheten kan nå nya mål och framgångar.

Läs mer
Kvinna läser karta utomhus
Kontakta oss för

Search as a Service

Behöver du stöttning i sökandet efter kompetens? För våra kunder erbjuder vi Search as a Service. En flexibel och effektiv lösning som ger er relevanta kandidater i er rekryteringsprocess.

Kontakta oss
Vill du veta mer om

Vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Ta del av våra

Artiklar

Se alla