Om

Executive search

När du behöver hitta och rekrytera precis rätt ledare eller specialist med spetskompetens inom sitt område.

Kontakta oss
Vad kan vi

göra för dig?

Kontakta oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

VI HITTAR

DIN NÄSTA LEDARE

 

När du behöver hitta den absolut bästa personen till en nyckelroll i bolaget krävs ett gediget searcharbete. Genom en grundlig sondering av marknaden hittar vi rätt, oavsett svårighetsgrad och komplexitet. Vi arbetar med hela executive searchprocesser, second opinions, ledarskapsanalys, coachning och outplacement.

Då passar executive search:  

 

  • När det behövs specifik och svårhittad kompetens.
  • Vid konfidentiella uppdrag som inte kan utannonseras.
  • Om viktiga nyckelpersoner i organisationen ska rekryteras.

Exempel på roller vi tillsätter:  

 

  • CFO, ekonomichef, COO, kreditchef, försäljningschef, CCO, riskchef.
  • Redovisningschef, grupp-/regionchef, ekonomi-/ redovisningsansvarig, koncernredovisningansvarig.
  • Bolagsjurist, senior analytiker, Compliance Officer, produktspecialist, aktuarie, Data Protection Officer.
  • Business/Financial Controllers, projektledare, affärsstrateg, CRM-ansvarig, kapitalförvaltare.

En engagerad partner

 

Med oss får du en engagerad partner med djup förståelse för din affär. Vi gör grovjobbet varje gång för att hitta exakt rätt och arbetar alltid strategiskt långsiktigt. Med väl genomarbetade och beprövade processer kartlägger vi marknaden och hittar den absolut bästa tillgängliga personen för uppdraget. Under åren har vi dessutom byggt upp ett omfattande nätverk av specialister och chefer med gedigen kunskap inom sitt område och vi håller oss ständigt uppdaterade om marknadsläget i våra kunders branscher.

Varför executive search?

 

Executive search handlar om att vilja ha den absolut bästa kandidaten på marknaden. Det är ofta strategiskt viktiga tillsättningar och en stor investering i företagets framtid. Genom executive search når du en betydligt större del av marknaden och får ett handplockat urval. Med djup branschkunskap kombinerat med stark kandidatkännedom är Lagotto en trygg partner när det kommer till att hitta nyckelkompetens.

Kort om

vår searchprocess

Kravprofil

Tillsammans skapar vi en kravprofil som definierar vilken kompetens som krävs och vilka utmaningar som finns. Vi tar en aktiv rådgivande roll och kravprofilen används sedan som ett styrdokument genom hela processen.

Kartläggning

Vi kartlägger branscher och bolag där passande kandidater befinner sig och använder våra nätverk och databaser för att hitta rätt. Vid annonsering skriver vi annonstext som attraherar rätt kandidater.

Long list

Vi kontaktar en stor bas av kandidater med rätt profiler och säkerställer intresse samt presenterar tjänsten. Listorna är transparenta och du som kund har möjlighet att följa dem under hela processen.

Short list

Från ett första urval väljer vi ut de bäst lämpade kandidaterna och håller strukturerade intervjuer enligt SBR-metoden. Vi ställer samma frågor till alla kandidater för ett rättvist och kompetensbaserat underlag.

Logiskt test

Kandidaterna som går vidare i processen får genomföra ett webbaserat logiskt test. Vi använder oss av Matrigma.

Kandidat­presentation

Vid en muntlig presentation motiverar och argumenterar vi för de kandidater vi rekommenderar vidare samt lämnar skriftligt underlag. Vi brukar presentera 4-6 kandidater per uppdrag.

Intervju

Ni väljer ut kandidater för intervjuer. Vi administrerar alla möten och håller en nära dialog med kandidaterna för att löpande stämma av intresse och svara på eventuella frågor.

Personlighets­test

Slutkandidaterna får genomföra personlighetstester som inkluderar stresstestning. För detta använder vi oss av väl beprövade Hogans HPI/HDS och MVPI.

Bakgrunds­kontroll

Vi säkerställer slutkandidatens lämplighet genom bakgrundskontroll och referenstagning med minst tre referenser.

Uppföljning

Efter genomförd rekrytering följer vi upp med rekryterande chef samt kandidat för att stämma av förväntningarna. Vi skickar även ut enkäter för att samla in synpunkter på processen.

Så har vi

hjälpt våra kunder

Se alla

Är du intresserad av uppdrag inom

 

EXECUTIVE SEARCH?

 

 

Registrera cv

Våra

övriga tjänster

Mätverktyg på bord, Lagotto Executive Search & Interim
Om

Second opinion

Oberoende bedömningar och utlåtanden av slutkandidater som ger rätt beslutsunderlag.

Läs mer
Nothäfte i konsertlokal, Lagotto Executive Search & Interim
Om

Ledarskapsutveckling

Med hjälp av coaching hjälper vi chefer och specialister att utveckla sin kompetens.

Läs mer
Vill du veta mer om

Vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Ta del av våra

Artiklar

Se alla