Lars von Sivers Lindmark, AXA
Kundcase

AXA Partners

På AXA Partners blåser förändringens vindar. Mitt i bolagets stora globala och organisatoriska förändringar ska rätt människor in för att förverkliga visionerna.

AXA Partners

En förändringsresa

”Det finns en hög grad av ödmjukhet hos Lagotto som är tilltalande. Med ödmjukhet kommer även nyfikenhet som innebär att man verkligen sätter sig in i sin motpart. Då blir det äkta, och då blir resultatet riktigt bra!”

 

Lars von Sivers Lindmark, Nordic Regional Director.

 

– Det har nog aldrig tidigare varit så viktigt för oss att hitta rätt medarbetare. Vi befinner oss mitt uppe i stora förändringar och står inför att bygga upp något helt nytt. Då behövs människor som vill vara en aktiv del av den förändringsresan. Därför är vi väldigt selektiva när vi väljer våra nya medarbetare. Det får helt enkelt inte bli fel, berättar Lars von Sivers Lindmark, Nordic Regional Director på AXA Partners.

 

Viktigt med branschkunskap

AXA Partners sökte ett rekryteringsföretag som kompetens- och erfarenhetsmässigt bottnar i försäkringsbranschen. Specifik branschförståelse gör startsträckan kort och kärnan av behovet nås snabbare. Samtliga rekryteringar skedde dessutom med involvering av AXA:s globala rekryteringsansvariga. Det hittade AXA och Lagotto snabbt en gemensam process för.

 

– Redan från start fick jag blixtsnabba svar och återkoppling på den initiala briefen som visade att de verkligen förstått uppdraget. Det kändes otroligt professionellt. Under processens gång återkopplade de regelbundet och jag upplevde att de värnade om mig som uppdragsgivare. Den typen av proaktivitet är värdefull.

 

Rådgivande partner

AXA har genomfört flera parallella rekryteringar under en intensiv period. Det har inneburit daglig kontakt och många samtal.

 

– Under den här perioden har jag nästan haft lika mycket kontakt med Lagotto som med mina egna medarbetare. De har blivit mitt bollplank i stora som små frågor. Det är väldigt mycket värt.

 

Den personliga aspekten

För Lars von Sivers Lindmarks del handlar det i slutändan alltid om människorna som gör jobbet. Att arbeta tillsammans med en partner som är insatt i affären och kan representera företaget i kontakten med kandidater är en viktig aspekt.

 

– För oss är det viktigt att rollerna vi rekryterar till presenteras på ett ärligt sätt med de fördelar och utmaningar som finns. All kontakt Lagotto har med kandidaterna är en upplevelse av vårt varumärke som vi måste kunna stå för. Det kände vi oss snabbt trygga med.

 

– Den personliga aspekten är helt avgörande med tanke på att människor gör affärer med människor, inte företag som gör affärer med företag. På Lagotto finns en hög grad av ödmjukhet som jag tycker är tilltalande. Med ödmjukhet kommer även nyfikenhet som innebär att man verkligen sätter sig in i sin motpart. Då blir det äkta, och då blir resultatet riktigt bra!

 

Arbetet har hittills resulterat i följande tillsatta roller

• Legal Council
• Country Manager Sweden
• Head of Nordic Value Proposition
• Omni Channel Manager
• Senior KAM
• KAM
• Distribution Manager

 

 

Logotyp AXA

 

 

Senior Executive Search Consultant

Christos Voglis

073-082 62 12

Se alla
Vill du veta mer om

vad vi kan göra för dig?

Upptäck våra

kund- och konsultcase

Se alla