Konsultcase

I händelsernas centrum – att kommunicera i en kris

Karin Kyllerman är interimskonsult hos oss på Lagotto och senior internkommunikationsspecialist på SAS. Här delar hon med sig av sina erfarenheter och vikten av strategisk ledarkommunikation i kristider.

När Karin Kyllerman bestämde sig för att bli konsult insåg hon snart att det var där hon hörde hemma. Tack vare sin långa erfarenhet som kommunikationschef har hon en värdefull grund att stå på. Drömuppdraget kom när hon fick möjlighet att utveckla SAS ledarkommunikation – och hamnade mitt i Coronakrisen.

 

Först, just nu finns det väldigt många duktiga människor som skriver om vikten av att kommunicera på olika sätt i kristider. Det här är inte tips och trix utan detta är min berättelse om att aktivt välja att vara konsult och samtidigt hamna på ett flygbolag mitt i kris.

 

Varför valde jag konsultspåret framför fast anställning?

 

Mitt val är resultatet av en personlig utvecklingsresa då jag var tvungen (faktiskt!, för det var inte så lustvalt) att vända blickarna inåt och göra en sann reflektion med mig själv. Vad vill Karin? Var kan jag skapa värde, som person och med mina kompetenser och erfarenheter? I vilken kontext levererar jag som bäst, vilket ledarskap väljer jag och vilken kultur söker jag? Och sist, men inte minst, var mår jag bäst?

 

Från osäkerhet till klarhet – min utvecklingsresa

Att först förstå och sedan profilera mig själv var en mycket tids- och energikrävande process som resulterade i en tydlighet och riktning för min väg framåt. Troligtvis mitt livs mest välinvesterade period. Det är olika för alla, men för mig var det inte enbart en resa av lust utan en utvecklingsresa där jag många gånger bara såg hinder och kände tvivel. Jag ifrågasatte typ allt! Tack vare utvecklande möten med människor som gav mig perspektiv, tydlighet och trygghet gick jag från osäkerhet till klarhet. Jag har inte ångrat mitt val, tvärtom är jag stolt över att äntligen förstå vem jag är och vad jag brinner för!

 

En av alla fina människor jag lärt känna på min resa är Annelie Cronemyr på Lagotto. Annelie har förmågan att möta upp och förstå mig som person och ser mina potential. Något jag förstått senare är att hon har samma förmåga att se och förstå sina kunders möjligheter (och utmaningar) och kan därför göra en matchning på personlighet, erfarenheter och kompetenser. Framförallt vad gäller att ha rätt attityd och driv.

 

På SAS väntade drömuppdraget

Genom Annelie och Lagotto korsade SAS min väg och vilken resa det har varit. Jag klev in genom dörren på våning 5:5 i Frösundavik och kände direkt den höga energinivån. På avdelningen Brand och Communications har man både kund och medarbetare i fokus. Här arbetas det febrilt för att släcka bränder kortsiktigt och långsiktigt för att skapa värde till kunden och med syftet att få med medarbetarna på SAS resa in i framtiden. Detta höga tempo visades sig inte vara för stunden utan händelser avlöste varandra i hög takt.

 

Drömuppdraget, enligt mig, var att på SAS Internal Communications ansvara och utveckla SAS ledarkommunikation. SAS har ca 11 000 anställda med baser i Sverige, Norge och Danmark och ledare och medarbetare i väldigt skilda funktioner. Att vara ledare för personal som arbetar skift, leda piloter som dess chefer sällan möter eller leda administrativ personal ställer olika krav på både ledaren och internkommunikationen.

 

Vi identifierade ett behov att utveckla ett kommunikativt ledarskap som bygger förtroende mellan medarbetare och ledare och samtidigt skapar förståelse i verksamheten för de beslut ledningsgruppen fattar.

 

Ledarkommunikation med tillgänglighet i fokus

För oss på internkommunikation innebär detta i första hand att skapa förståelse och engagemang om värdet av verksamhetsförändringarna hos ledarna. I andra hand stötta ledarna i hur de ska kommunicera detta värde. Därför är det viktigt i att underbygga all corporate kommunikation med välarbetade Q&As, ledarbriefer och budskapsträning. Vi arbetar hårt med innehållet, vi analyserar kanalerna, vi söker upp och stöttar ledare, vi tar fighten på de interna kommunikationskanalerna där vi modererar, strävsamt lyfter perspektiven och kämpar med att övertyga alla professionella ledare att vara synliga och tillgängliga. Att ta dialogen, trots att det är utmanande! Vårt lilla interna kommunikationsteam och dess varumärke internt är eftertraktat, vi behövs!

Corona – en torktumlare ingen av oss varit i tidigare

Kulturen präglas av att SAS genomgått svåra tider historiskt, det är tydligt i medarbetarnas attityd då bolaget utsätts för yttre påverkan, som till exempel när en reklamfilm lanseras och får oanad uppmärksamhet. Sinnena stärks, prestigen läggs åt sidan och ett jävlar anamma väcks. Internkommunikation och externkommunikation samverkar och säkerställer budskapen på kort och lång sikt.

 

Sedan kom Corona och i den här torktumlaren har ingen av oss varit innan. Att gå från att planera rätt flygplansflotta för bolaget för att anpassa sig efter marknadens behov till att på några veckor gå till noll och obefintlig efterfrågan på flyg och stängda gränser var och är fortfarande overkligt.

 

Transparent kommunikation nära organisationen

Efter sportlovet började verksamheten påverkas i allt högre tempo. Land efter land stängde sina gränser och efterfrågan minskade i oroande takt, flygbranschen drabbades hårt över hela världen. Vi såg ett behov att vara transparenta i kommunikationen till medarbetare och ledare i hela organisationen hur detta påverkade SAS trafikutbud och ekonomi. SAS VD förstår vikten och värdet av att ha Kommunikationsavdelningen nära ledningen för att nå ut med budskapen i organisationen. Detta är särskilt viktigt i kris. Vi profilerade vår ledningsgrupp med olika budskapsansvar och gjorde dem synliga i alla interna kanaler, därefter ökade vi intensiteten gradvis allt eftersom informationsbehovet ökade. Vi ställde krav på våra ledare att ta ansvar för att kommunicera och vara tillgängliga och stöttade dem med material i många olika former.

 

Struktur och tydliga processer upplever jag är enormt viktigt. Planerna ändras ofta och det är mycket värdefullt att det finns en gemensam och tydlig process och därmed ett tydligt ägaransvar för varje leverans. Till denna struktur och tydlighet vill jag betona att det kräver en stor dos av positiv attityd, värme, humor och skratt. Ingen vet när torktumlaren stannar och till dess behöver vi ta hand om varandra.

 

Vår strategi var tidigt att få ut vår VD för att med egna ord beskriva vad som händer, i ett bolag som SAS var det bland annat genom film. Vi tog ansvar att koppla in personer från verksamheten till ett större internkommunikationsnätverk för att lyssna in och förstå behov. Vi arbetade med texter och översättningar till flera språk och för så många interna kommunikationskanaler som möjligt. 

 

Min nästa resa

Jag är beroende av energin och gemenskapen som ett framgångsrikt team kan ge. Jag får kickar av allvaret, av farten och av att alla i teamet släpper prestige, kavlar upp ärmarna och ser samma mål – det är beroendeframkallande.

 

Och var fortsätter min resa? Det är jag också nyfiken på! Jag vet var jag trivs och att jag levererar som bäst i miljöer där tempot är högt och där det finns ett driv att ta sig framåt och utvecklas. Jag finner lust i att ställa frågor, ifrågasätta inkörda mönster och hitta nya vägar som skapar värde för verksamheter. Jag ser alltid fram emot nya möten!

 

Jag är glad och stolt över att ha fått förmånen att vara med på resan med SAS, vars resa jag vet kommer att fortsätta. #AviationMatters

 

Bästa hälsningar,
Karin Kyllerman

 

Karin Kyllerman

Manager Interim Management & Senior Executive Search Consultant

Annelie Cronemyr

070-981 67 56

CEO & Executive Search

Ulrika Kjellberg

072-539 66 03

Se alla
Vill du veta mer om

vad vi kan göra för dig?