Bild på karta - kommunikativt ledarskap
Ledarskap

Kommunikativt ledarskap – en framgångsfaktor för både organisation och medarbetare

”En av nycklarna för att få medarbetare att må bra, trivas och nå sin fulla potential är ett kommunikativt ledarskap”

Lagottos vd Ulrika Kjellberg har lång och gedigen erfarenhet inom olika chefsroller och har under de senaste åren arbetat som bland annat kommunikationschef, marknadschef och kompetenschef. Här delar hon med sig av sina tankar kring det kommunikativa ledarskapet.

 

God kommunikativ förmåga är en av de viktigaste egenskaperna hos en ledare. Det tycker i alla fall Lagottos vd Ulrika Kjellberg. De flesta ledare ägnar stor del av sin arbetstid åt att kommunicera – i allt från lönesamtal och medarbetarsamtal till avstämningar, möten och inte minst informella samtal vid kaffemaskinen eller skrivbordet. Men ändå är det långt ifrån alla ledare som reflekterar över sitt kommunikativa ledarskap.

 

– Alla ledare kommunicerar, men det betyder inte att de är bra kommunikatörer. Kommunikation och framförallt kommunikativt ledarskap handlar om så mycket mer och självklart är det något som kan tränas upp, säger Ulrika Kjellberg.

 

Delaktighet är A och O

Delaktighet är en av de viktigaste faktorerna för ett kommunikativt ledarskap. Ulrika menar att det måste finnas en dialog och tvåvägskommunikation mellan medarbetare och ledare, där ledarens uppgift är att engagera i och bjuda in medarbetaren till dialogen.

 

– En nyckel är att ge och söka återkoppling samt att försöka vara närvarande och tillgänglig, säger Ulrika Kjellberg. 

 

Kommunikativt ledarskap i praktiken

För att tillämpa det kommunikativa ledarskapet i praktiken behöver man medvetandegöra sitt sätt att kommunicera och göra aktiva val. Ulrika berättar om ett exempel på detta – spelreglerna i ett möte.

 

– Innan ni går in i ett möte, fundera över hur upplägget för mötet ser ut. Går ni laget runt där alla får säga lika mycket eller ska du som ledare hålla i mötet? Vad vill ni uppnå med mötet? Vad är ert förhållningssätt gentemot varandra? Är det ett arbetsmöte eller beslutsfattande möte? Det gäller att ha en tydlig kommunikation, agenda och uppföljning. Det är allas gemensamma ansvar att göra bra möten, säger Ulrika Kjellberg.

 

Jobbar man med kommunikativt ledarskap ger det resultat – både för organisationen och medarbetarna. Forskning visar att ett kommunikativt ledarskap kan kopplas till ökad trygghet, förändringsförmåga och medarbetarnas engagemang samt produktivitet och effektivitet i organisationer.

Ett kommunikativt ledarskap kräver transparens och att man som chef är autentisk. Man strävar efter en kontinuerlig dialog med sina medarbetare och kollegor. 

 

Förmågan att kommunicera är nödvändigt i alla chefsroller 

Ulrikas bakgrund inom olika chefsroller, främst inom kommunikation, har fått henne att fundera över hur viktig kommunikation är i ledarskapet. Hon ser att frågor kring kommunikativt ledarskap inte alltid är självklara men att alla ledare behöver veta hur man kommunicerar – oavsett vilken roll man har. 

 

– God kommunikativ förmåga och ett kommunikativt ledarskap ser jag som en nyckelkompetens som kommer bli allt mer efterfrågad i framtiden, hos alla ledare, säger Ulrika Kjellberg.

 

Ulrikas bästa tips på hur du arbetar med det kommunikativa ledarskapet

 

1. Hur, var & när. Fundera över hur, var och när du vill kommunicera med dina kollegor och medarbetare i dina frågor. 

 

2. Strategisk kommunikation. Se över organisationens strategiska kommunikation och gör aktiva val. 

 

3. Örat mot rälsen. Lyssna in dina medarbetare och involvera dem i verksamheten. 

 

4. Utvärdera. Utvärdera och dra lärdom av det som har hänt. Fortsätt att förbättra och utveckla och sluta gör det som inte fungerar. Det gäller att vara reflekterande i sitt ledarskap! 

 

 

Vill du utveckla ditt eget ledarskap? Lagotto har lång erfarenhet inom området och genom coachning hjälper vi ledare och specialister att utveckla sin kompetens. Kontakta vår vd Ulrika Kjellberg om du är nyfiken på att få veta mer.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla