Personer går på berg i solnedgång, Lagotto Executive Search & Interim
Framtidens kompetens

10 viktiga färdigheter att utveckla under 2020

Utvecklingen av AI och exploateringen av nya branscher ställer allt högre krav på framtidens kompetens att besitta rätt färdigheter.

Smarta system kommer att konkurrera ut människan på flera områden och under 2020 förväntas cirka fem miljoner jobb att ersättas av robotar och automation. Vi är på gränsen till en fjärde industriell revolution där mjuka färdigheter och livslångt lärande blir allt viktigare för framtidens kompetens. Det skriver konsulter vid Guthrie-Jensen i en artikel publicerad på företagets hemsida.

 

Teknologins snabba utveckling är ett faktum och vi är på väg in i en fjärde industriell revolution. I en värld där maskiner blir allt smartare blir de mänskliga förmågorna allt viktigare. Hard skills som går att träna upp ersätts av soft skills där färdigheter som emotionell intelligens, samarbetsförmåga och god kommunikation blir allt viktigare och som kommer att efterfrågas hos framtidens kompetens. Det skriver konsulter vid Guthrie-Jensen i en artikel publicerad på företagets hemsida

 

Industri 4.0

Enligt artikeln är många av världens länder på väg in i en fjärde industriell revolution. En revolution som genom utveckling av och samverkan mellan olika fenomen som exempelvis AI, robotar, självkörande fordon, förnybar energi samt nano- och bioteknik tar samhället in i en ny era där nya branscher intar rampljuset och ersätter de branscher som kan automatiseras. Smarta robotar kommer att ta över arbeten, och jobb som inte funnits tidigare kommer att efterfrågas. Under 2020 beräknas fem miljoner jobb att ersättas av robotar, automation och AI – vilket gör det allt viktigare för framtidens kompetens att besitta rätt färdigheter.

 

Top 10 viktigaste färdigheterna 2020

Konsulter vid Guthrie Jensen listar top 10 färdigheter som förväntas bli allt viktigare under 2020. 

 

1. Komplex problemlösning: Förmågan att kunna se förhållandet mellan branscher och kreativa lösningar på problem är grundläggande för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen av AI.    

2. Kritiskt tänkande: Människor som kan tolka data och förvandla det till värdefull information förväntas bli allt mer eftertraktade av arbetsgivare.

 

3. Kreativitet: Förmågan att skapa något utifrån en idé är en kompetens som är och kommer fortsätta att vara högt värderad.  

 

4. Samarbetsförmåga: God kommunikativ förmåga samt förmågan att samarbeta med andra kommer bli en allt mer efterfrågad kompetens bland kandidater i alla branscher.   

 

5. Emotionell intelligens: Egenskaper kopplade till vår emotionella intelligens kommer bli allt mer betydelsefulla vid anställningen av framtidens kompetens – framförallt chefer. 

 

6. Bedömning och beslutsfattande: Förmågan att samla enorma mängder data till värdefull och mätbar information kommer bli mer och mer eftertraktat i morgondagens informationssamhälle.

   

7. Serviceorientering: Det kommer bli allt viktigare att vara medveten om vikten av god service gentemot kund. 

 

8. Förhandlingsförmåga: Att kunna förhandla med både företag och individer för att komma fram till en win-win lösning kommer vara en viktig (och nödvändig) kompetens.

 

9. Kognitiv flexibilitet: Att vara flexibel och kunna anpassa sig till givna situationer kommer vara nyckeln till framgång i alla branscher.

 

10. People Management: AI kommer ersätta de matematiska och analytiska färdigheterna, men smarta robotar kommer inte kunna ersätta människans kompetens när det kommer till att leda, motivera, inspirera och uppmuntra.

 

 

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla