Kvinna med ipad och kaffe
Blogginlägg

Hur rekryterar vi framtidens chefer och medarbetare?

Lagottos VD Ulrika Kjellberg delar med sig av sina tankar kring framtidens arbetsmarknad.

Hur vet vi vilken kompetens vi kommer att behöva de närmaste åren? Hur attraherar och behåller vi relevant kompetens? Och inte minst – hur rekryterar vi morgondagens ledare och medarbetare?

 

Vi på Lagotto träffar nästan dagligen ledare och organisationer som vill utvecklas och fortsätta vara relevanta under lång tid framöver. Vi pratar mycket om vilka behov företagen har idag, men framför allt vilka behov vi tillsammans ser att det finns om några år.

 

Nätverk, motivation, engagemang, talent acquisition, gig-ekonomi, agilt, medarbetarskap, kompetensutveckling, kompetensväxling, värderingar, workforce planning – dessa begrepp dyker upp allt mer ofta i våra samtal. Men vad står det för?

 

Kompetensutveckling, nätverk och nya plattformar

Arbetslivet och samhället ser helt enkelt annorlunda ut idag – och förändringen går fort. Det beror på en mängd olika saker. Digitalisering förändrar kompetensbehoven, omvärldsförändringar påverkar våra förutsättningar, globalisering, nya kundbeteenden och förbättrade digitala verktyg och plattformar påverkar både affärsutveckling och konsumentkrav.

 

Allt detta innebär såklart nya utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare kommer det handla om att tillföra och matcha rätt kompetens, vid rätt tidpunkt, till rätt uppdrag. Vi, som kompetenspartner, behöver vara uppdaterade, flexibla, nyfikna, förstå utvecklingen och tidigt kunna knyta till oss kompetensen.

 

Rörlighet medför nya kunskaper och insikter

Allt färre arbetsgivare ser långa anställningar som en självklarhet. När medarbetare och chefer går vidare till nya jobb är det viktigt att de går vidare som ambassadörer för din organisation och för dig som en attraktiv arbetsgivare. En ökad rörlighet och tillförsel av nya perspektiv medför dessutom ett tillflöde av andra kunskaper, erfarenheter och insikter i organisationen.

 

Kraven på flexibilitet och ny kompetens kommer inte bara från arbetsgivarna. Vi ser även att fler och fler erfarna specialister och ledare släpper sina tillsvidareanställningar för att själva välja sina uppdrag – de vill styra över vilka uppdrag man tar, när och hur man vill jobba. Valfriheten och flexibiliteten är viktig! Här blir fortsatt kompetensutveckling, nätverk och nya plattformar för matchning på arbetsmarknaden en avgörande del för framtida uppdrag.

What’s in it for me?

Något annat som vi märker är allt högre krav på och medvetenhet om företagets värderingar och verkliga agerande i frågor som till exempel jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Det är viktigt att förstå att kandidater idag tänker ”Vad kan jag bidra med?” men också ”What in it for me? Det gäller såväl för tillsvidareanställningar som vid interimslösningar.
 
Det är faktiskt inte bara generation Y och Z, våra millenials som gör att vi som företag och arbetsgivare behöver förändra våra beteenden – men det är kanske de som sätter ribban. De är uppväxta med Uber, Airbnb, Foodora, Amazon Flex, Gigster med mera. De har ofta en helt annan syn på hur och när man ska jobba, de är vana att samarbeta och dela kunskap, utmaningar och information med folk över hela världen. De är dessutom inställda på att de kommer behöva fortsätta att lära och utvecklas hela livet för att vara attraktiva på en föränderlig arbetsmarknad.

 

Förståelse för morgondagens arbetsliv är avgörande

Mångfald, hållbarhet, en inkluderande kultur och flexibilitet ser ut att vara avgörande för att attrahera och behålla nästa generation på arbetsmarknaden. Arbetsgivare med bra värderingar rankas högt! Jag är övertygad om att vi alla, oavsett ålder och tidigare erfarenhet, vill ha meningsfulla jobb där vi skapar värde och får utvecklas.

 

Hur vi rekryterar och hur vi förstår dagens och morgondagens arbetsliv kommer vara avgörande för hur väl vi kommer kunna attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. För mig som searchkonsult är det en förmån att få gå in i dessa frågor och vara en del i förändring – varje dag.

 

Vi möter framtiden tillsammans!

Med oss på Lagotto får du en engagerad och snabbfotad partner med djup förståelse för din affär och verksamhet. För att hela tiden kunna förbättra och fördjupa vårt erbjudande håller vi oss ständigt uppdaterade kring våra kunder, branscher och vår omvärld. Vi följer och bidrar till forskning och trender inom HR, digitalisering, organisationsutveckling och ledarskap.  Följ oss gärna på Linkedin  för att vara en del av vårt nätverk – vi delar med oss!

 

Vi på Lagotto träffar dig gärna och lyssnar på hur du tänker kring detta. Vi delar gärna med oss av våra egna erfarenheter. Tillsammans är vi övertygade om att vi kan hjälpas åt att möta framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov!

 

Med varma hälsningar,

Ulrika Kjellberg 

 

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla