Väskor staplade på varandra, Lagotto Executive Search & Interim
Artikel

Att arbeta som interimschef

Trivs du i rollen som ledare och är intresserad av att arbeta som interimschef? Här delar några av våra associerade interimschefer med sig av sina erfarenheter.

Att arbeta som

interimschef

Möjligheten att lära känna nya branscher, leda olika typer av team och flexibilitet att bestämma över dina egna uppdrag är några av fördelarna som interimskonsult.

 

En interimskonsult tar sig oftast an uppdrag när företag är i tillfälligt behov av erfaren kompetens. Det kan handla om specialistroller där konsulten kan bidra med specifik kompetens inom ett visst område eller olika typer av chefsuppdrag.

 

– Mitt arbete skiljer sig inte från att vara en fast chef, utan handlar mycket om teamutveckling och att leda och coacha mina medarbetare. När jag kom in hade företaget precis genomgått en stor förändringsresa i sitt arbetssätt och många nya började i gruppen. Det kändes extra spännande att komma in när det händer mycket, berättar en av våra interimschefer.

 

Som interimschef kan ditt uppdrag innebära allt från att fördela arbetet och se till att gruppen arbetar effektivt och kvalitetssäkert, till att leda gruppen genom ett förändringsarbete eller stort projekt. Det kan vara allt från större personalgrupper till mindre team med seniora specialister.

 

Konsultrollens många fördelar

En återkommande fördel med konsultrollen är möjligheten att få jobba i olika organisationer och ta del av olika kulturer och arbetssätt.

 

– Jag får möjligheten att lära mig nya branscher, komma in i nya grupper och lära känna nya människor. Jag får vara med och utveckla verksamheten och bidra till att bygga ett vinnande lag, berättar en av våra interimschefer med lång erfarenhet inom försäkringsbranschen.

 

En annan interimschef lyfter sin egen utveckling och möjlighet att växa i ledarrollen. Hon får snabbt feedback på sina styrkor och framgångsfaktorer och känner att hon tillför något konkret till företaget och gruppen.

 

– Det är så kul att jobba som interimschef! Jag kan ta med mig kompetens in i uppdraget och samtidigt få utveckla min egen verktygslåda. Det är vad som motiverar mig i mina konsultuppdrag.

 

Hon trivs även med vetskapen om att arbetet sker under en fast och begränsad period.

 

– Du får ett tydligt uppdrag som innebär att komma in och använda din kompetens under en bestämd tid. Det gör att man verkligen vill leverera till 100 procent hela vägen.

 

Kommunikation och nyfikenhet

För att lyckas som interimschef är det en stor fördel att komma in med mycket erfarenhet, både från branschen och i ditt ledarskap. På så sätt kan du relatera till stora delar av verksamheten och få en kort startsträcka.

 

– Sedan tror jag att det är en styrka att vara nyfiken, frågvis och alltid vilja veta mer. Precis som vilken chef som helst är det viktigt att ha en bra dialog med sina medarbetare, att kommunicera, informera och hålla gruppen uppdaterad om vad som händer, säger en av våra interimschefer med lång erfarenhet av chefs- och ledarskap.

 

Att skapa en bra stämning i gruppen är viktigt även som tillfällig chef.

 

– Jag försöker också se till att vi har roligt i gruppen, lyfter mina medarbetare och bidrar till en öppen stämning.

Ökat intresse för interimslösningar

Generellt ökar intresset från bolag att ta in interimskonsulter. Vissa företag har som strategi att regelbundet ta in interimschefer för att tillföra ny kompetens och nya tankesätt i organisationen. Ofta ses det som en möjlighet att få lite draghjälp, en person som kan bidra till utveckling och nya idéer. När våra interimschefer kommer ut på nya uppdrag möts de ofta av nyfikenhet och förtroende av andra chefer och medarbetare. Många är intresserade och uppskattar att konsulterna kan använda sig av konkreta exempel från tidigare erfarenheter. För vissa har valet att gå ut som interimskonsult varit självklart. Andra hamnade där av en slump.

 

– Jag kände inte till möjligheten att arbeta som interimskonsult men kom sedan i kontakt med en rekryterare som berättade om den här verksamheten och kände att det skulle passa mig perfekt. Jag rekommenderar alla som har möjlighet att ta tillfället i akt att arbeta som interimschef. Det är det roligaste jobbet jag har haft, berättar en av våra interimskonsulter.

 

“Det finns mycket kompetens bland alla konsulter“

Att välja en samarbetspartner med stort nätverk, goda relationer med kunder och konsulter och förståelse för din kompetens är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av uppdraget.

 

– När jag bestämde mig för att prova på interimsrollen kändes det tryggt att göra det för ett bolag med stort nätverk i branschen. Det är roligt att gå på konsultträffarna och lära känna andra interimskonsulter. Vi kan dela med oss av våra erfarenheter och få ett utbyte av varandra. Det finns mycket kompetens bland alla konsulter och det är både roligt och givande att få ett stort nätverk.

 

Lagotto har regelbundna avstämningar med konsulter ute på uppdrag, vilket ofta uppskattas.

 

– Jag känner mig uppskattad och har en jättebra relation med min kontaktperson. Det är de små sakerna som gör skillnad. Tillgängligheten och ett ömsesidigt förtroende. Det är ett tryggt samarbete och det känns som att jag värdesätts för min kompetens och att det finns en vilja till ett långsiktigt samarbete.

 

 

Tips för att lyckas som interimschef

 

  • Var trygg i ditt ledarskap.
  • Känn till dina styrkor och utvecklingsbara sidor och var säker på vilken typ av ledarskap du vill bedriva. Som interimschef finns ingen startsträcka för att ta reda på det.
  • Skaffa dig helhetsperspektiv över verksamheten. Det är viktigt att förstå uppdraget och organisationen. På så sätt får du också en förståelse för när du behöver djupdyka i detaljer.
  • Var kommunikativ, lyhörd och nyfiken. Du behöver vara anpassningsbar, skapa goda relationer och kunna samarbeta med andra.
  • Gör din egen nulägesanalys. Ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver förändras. Använd din kompetens för att kartlägga vad som ska göras och hur.
  • Skapa ett bra klimat i gruppen. Var engagerad, lyhörd och ha tillit till dina medarbetares kompetens.

 

 

Vill du veta mer? Ta del av våra vanliga frågor om Interim Management.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla