Artikel

Vanliga frågor Interim Management

När är det lägligt att ta in en interimskonsult och hur fungerar det att anlita en chef? Här kan du ta del av vanliga frågor om interim management.

Vanliga frågor

Interim Management

Interim management är ett expansivt område och Lagotto arbetar dagligen med interimslösningar inom flera olika områden. Här delar vi med oss av vanliga frågor till dig som är intresserad av en interimslösning eller vill veta mer om interim management.

 

Vad innebär interim management?

När en organisation har ett tillfälligt behov av erfaren kompetens kan interim management vara en effektiv lösning. Företaget anlitar en interimskonsult med rätt kompetens och erfarenhet och går ut på ett tidsbegränsat uppdrag. Det kan vara en tillfällig chefsposition, en viss specialistkompetens som företaget behöver för att genomföra ett projekt eller någon annan erfarenhet som saknas i organisationen. När uppdraget är slut går interimskonsulten vidare till nya uppdrag på andra företag.

 

Vilka är det vanligaste anledningarna till att ta in en interimkonsult?

Den vanligaste anledningen är att verksamhetsområdet har varit eftersatt på något sätt, eller att kunden temporärt behöver lyfta in spetskompetens som inte redan finns inom organisationen. Det kan vara en system- eller regelverksspecialist som hjälper till vid ett specifikt projekt under två månader, eller en gruppchef som ska leda ett team genom en två år lång förändringsresa. Ofta kan det vara ett plötsligt behov vilket ställer krav på att det finns konsulter med rätt kompetens tillgängliga med kort varsel.

 

När är det lämpligt att använda interim management?

När det uppstår en lucka på management- eller specialistnivå som snabbt och kvalitetssäkert behöver fylls med kompetens utifrån. Det kan vara vid organisationsförändringar, föräldraledighet, för att bryta en negativ trend eller som en tillfällig lösning under en rekryteringsprocess. Det kan också vara en lämplig lösning för att få in nya perspektiv och nya idéer i en organisation.

Hyra en ledare eller chef – går det?

Just ledarskap är en viktig kompetens som blir allt mer efterfrågad på konsultbasis och att ta in interimschefer under tidsbegränsade perioder är vanligt. Den erfarenhet vi har via våra interimschefer är att konsulten snabbt sätter sig in i verksamheten och situationen. Därför kan de från första stund bedriva ett aktivt och framgångsrikt ledarskap.

 

Vad är viktigt att tänka på när organisationen står inför att ta in en interimskonsult?

Ta reda på vilken kompetens du faktiskt är i behov av och fokusera på det. Du behöver inte fundera på vilken potential kandidaten ska ha eller hur du kan stimulera personen på sikt. Var inte rädd för att ta in en konsult under turbulenta förhållanden. Den typiska interimskonsulten är ofta en person som vill och kan kliva in i ett förändringsläge, och som stimuleras av utmaningar. Var tydlig med de mål och förväntningar som finns. Interimskonsulter är vana vid att kliva in i en mängd olika miljöer och organisationer – de behöver bara information om förväntningar och tillgängliga verktyg.

 

Hur snabbt kan ni hitta rätt konsult?

Behovet av en interimskonsult är ofta plötsligt och att kunna leverera rätt kompetens med kort varsel är en av grundpelarna inom interim management. Beroende på hur specifik kompetensen är och hur brådskande behovet är går det ofta att lösa omgående. Läs mer om vår interim management-process.

 

Under hur lång period kan jag anlita konsulten?

Ett interimsuppdrag kan vara allt från ett par veckor till ett par år, på deltid eller heltid. I vissa fall finns ett tydligt start- och slutdatum och i andra fall löper uppdraget på tills uppgiften är genomförd.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla