Vägkurva i mörker, Lagotto Executive Search & Interim
Artikel

Att rekrytera en vd

Oavsett bransch och storlek är vd-rekryteringen en av de viktigaste satsningarna för ett bolag och det är viktigt att tillsättningen blir rätt från början. Vi delar med oss om hur man går tillväga och vad som är viktig att tänka på när du vill rekrytera en vd.

Så lyckas du med

vd-rekryteringen

En vd-rekrytering är en avgörande investering för alla bolag. Och en företagsledare är lika mycket kulturbärare som framgångsfaktor.

 

– En vd hänger ihop med företagsnamnet. Det är en person som sätter kulturen, driver företagets visioner framåt och är en del av varumärket. Därför är det extremt viktigt att det blir rätt från början, berättar en av våra executive search-konsulter.

 

Ett bra förarbete sätter grunden

Lagottos executive search-konsulter arbetar med att rekrytera chefer och seniora specialister på hög strategisk och affärskritisk nivå. Där ställs höga krav på att göra ett bra förarbete. Konfidentiell information och, i många fall, en sekretessbelagd process, gör att det är en utmaning att förmedla en rättvis bild av företaget.
 
– Vid den här typen av rekrytering behöver vi hålla mycket information för oss själva under processens gång. Men ju mer information vi får i början av uppdraget och möjlighet att lära känna organisationen, desto bättre resultat, säger vår executive search-konsult.

 

Stor vikt på kartläggning

En av de mest tidskrävande delarna av en vd-rekrytering är kartläggningen av potentiella kandidater. Kandidaterna är ofta få, svåra att hitta och framförallt måste profilerna matcha bolaget för att det ska vara attraktivt för dem att stå som frontfigur.
 
– Börja med att identifiera potentiella branscher. Måste kandidaten komma från samma bransch eller finns det andra som kan vara relevanta? Var kan dessa personer tänkas sitta i dag? Kravprofilen bestämmer hur bred kartläggningen blir, men jag uppmuntrar ofta till att våga tänka lite utanför ramarna, berättar vår executive search-konsult.

 

Gemensam grundsyn viktigast

Beroende på bolagets storlek och komplexitet är det inte alltid ett krav att vd-kandidaten har varit vd tidigare. Rätt person kan ha annan värdefull bakgrund, även om det alltid krävs gedigen strategisk erfarenhet från positioner i ledningsgrupper. Kandidaten behöver givetvis ha rätt kompetens och egenskaper, men det är lika viktigt att blicka framåt. Matchar personen företagets strategi och framtida mål? Det behövs en samsyn kring vilken väg företaget ska gå för att rätt kandidat ska kunna och vilja representera bolaget framåt.

Eftertraktade egenskaper

Vad som efterfrågas hos den nya vd:n varierar mellan företag, men det finns egenskaper som ofta är återkommande. Inre stabilitet och förmågan att entusiasmera andra, kunna fatta och driva igenom beslut, diplomati och kommunikativ förmåga att fånga andras uppmärksamhet är några exempel. Samtidigt behöver personen vara lyhörd, nytänkande och intresserad av omvärldsförändringar. På mindre bolag ställs ofta högre krav på prestigelösheten och att kunna vara både operativ och strategisk. Andra generella egenskaper som efterfrågas är ambition, stresstålighet, en moralisk kompass och tävlingsinstinkt.
 

 

Så lyckas du med att rekrytera en vd:

 

  • Sätt grunden. Inför en vd-rekrytering är det oerhört viktigt med ett bra förarbete. Lägg fokus på kartläggning, nyttja personer eller samarbetspartners med ett stort nätverk i branschen. Se till att alla som är med i rekryteringen har en tydlig bild över vad ni söker. Var noga med att inte trampa på det konfidentiella – använd sekretessavtal för alla inblandade.
  • Visa på möjligheter. När du har hittat kandidater gäller det att få dem intresserade av tjänsten. Framhäv möjligheterna – är det ett bolag i motvind kan det locka med utmaningen att få kliva in och vända. Ofta vill en vd ha möjligheter att påverka – lyft de delar där den nya vd:n kan vara med och forma organisationen.
  • Ställ rätt frågor i intervjun. Fånga upp det som sägs mellan raderna – vad har kandidaten åstadkommit tidigare, vilken ledarstil kan du urskilja och hur strategisk är personen? Ställ kandidatens ledaregenskaper i relation till bolagets kultur och förmåga att leda andra ledare.
  • Se till potentialen. Det är vanligt att gå på säkra kort – men tänk på att det ofta är viktigt att få in ett nytänk och andra erfarenheter. En person som kanske inte har exakt den bakgrund som var tänkt från början kan ha många andra egenskaper och kvaliteter som i sin tur bidrar till stor potential.

 

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med vd-rekryteringar? Läs om Lagottos executive search-process.
TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla