Fäktare håller hjälm framför sig, Lagotto Executive Search & Interim
Artikel

Ledarskap – kompetens eller personlighet?

God självkännedom och förmågan att hantera konflikter är bara några av många viktiga komponenter som bör finnas hos en bra ledare. Men vad är den mest kritiska faktorn, kompetens eller personlighet?

Ledarskap

kompetens eller personlighet?

Vad är viktigt att tänka på när du vill klättra i karriären och ta ett större ansvar för en grupp medarbetare? Här delar vi med oss om vad som krävs av och kännetecknar en bra ledare – samt vilka utmaningar det finns i ledarskapet.

 
Lika viktigt som det är för en chef att leverera goda resultat, är det för en ledare att kunna motivera och leda sina medarbetare. Men vad är egentligen skillnaden mellan begreppet chef och begreppet ledare? En stor och viktig sådan är att en chef tillsätts – en ledare utses. Ledarskap är därför något som sker i relation till andra, inte minst till sig själv, och definieras ofta som en förmåga att kunna påverka och samla individernas gemensamma kapacitet för att effektivt genomföra uppdraget och nå målet.
 

Ledarens kravspecifikation

Grunden för en bra ledare är en god självkänsla och ett intresse av att leda olika medarbetare i olika åldrar. Att kunna kommunicera, delegera och utveckla är viktiga personliga egenskaper – likväl förmågan att kunna hantera konflikter. En av ledarens främsta uppgifter är att hantera medarbetare som inte presterar i grupp. Det är även viktigt att en ledare motiverar och entusiasmerar sina medarbetare för att effektivt nå gemensamma mål.
 
Läs mer om hur Lagotto arbetar med chefs- och ledarskapsutveckling.

En ledare står alltid i rampljuset

En ledare måste tycka om att stå på scen och vara medveten om vilken stor påverkan hen har på sina medarbetare. Ibland krävs det att ledaren tar ett steg tillbaka för att låta andra engagera sig, ta initiativ och utvecklas. Medan det i andra situationer är nödvändigt för ledaren att ta ett kliv fram för att kunna visa vägen, påverka och tydliggöra för sina medarbetare.
 

Utmaningar i ledarskapet

En stor utmaning för ledaren kan vara att driva sin egen utveckling. Men om hen leder sig själv rätt, kommer andra att följa. Därför är det viktigt att man som ledare har god självkännedom och att man kan prata om sina starka och utvecklingsbara sidor där ledaren måste vara öppen för kritik och kunna ta emot feedback från sina medarbetare. För ett bra ledarskap krävs givetvis också rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Därför är det viktigt att företaget har och erbjuder de förutsättningar som krävs för att ledaren ska kunna ha en balanserad vardag där det finns tid för bland annat privatliv och träning.
 

En ledares främsta kännetecken

 

  • God självkännedom
  • Stor tillit till sin egen förmåga
  • En ambition att förändra både sitt och andras beteende till det bättre
  • En balanserad vardag
TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla