Människor hoppar fallskärm i gryning
Ledarskap

Employee experience – så behåller och utvecklar du dina medarbetare

Vad får medarbetare att stanna och framgångsrikt utvecklas inom ett företag? Employee experience handlar om att skapa en miljö som får medarbetaren att vilja komma till jobbet och inte minst – att stanna kvar.

Employee experience, EX, kan definieras som den dagliga upplevelsen som medarbetaren möter i sin vardag. Vad innebär det i praktiken och varför är det viktigt? Vi tar en närmare titt på employee experience och hur det bidrar till att framgångsrikt behålla och utveckla medarbetare.

 

Skapa de bästa förutsättningarna genom employee experience

AirBnb kan ses som en av pionjärerna inom employee experience som med Mark Levy i spetsen införde begreppet redan 2013. Han beskriver employee experience som att skapa en miljö där medarbetarna kan vara sitt bästa jag.

 

Employee experience handlar om att skapa förutsättningar som gör medarbetarna framgångsrika i, och stolta över, sitt arbete.

 

Employee experience lever genom hela anställningscykeln från rekryteringsprocess och onboarding till anställning och offboarding. Företagskultur, arbetsmiljö, socialt samspel och arbetsuppgifter är övergripande pusselbitar som bygger employee experience.

 

Bryter vi ner det ytterligare handlar det till stor del om samarbete mellan ledare och kollegor, stöd och förtroende inom organisationen, bemötande och värdesättande. Kort sagt, det som får medarbetare att vilja komma till jobbet och inte minst – som får dem att stanna kvar.

 

Stora fördelar med employee experience

I dagens snabbrörliga arbetsmarknad där kompetens är en bristvara är möjligheten att behålla medarbetare av stor vikt. Allt fler företag har under de senaste åren börjat arbeta med employee experience. Research visar att företag som rankar högt inom employee experience har 40% lägre personalomsättning.

 

Att investera i employee experience bidrar till:

 

  • Ditt employer brand: Det ger tillgång till ett större kompetensutbud och ökar möjligheten att attrahera och rekrytera rätt kompetens.
  • Ökad produktivitet och prestation: En positiv employee experience gör att medarbetarna vill lägga ner sin tid och energi på arbetet, och anstränger sig för att leverera.
  • Lojalitet: Medarbetare blir mer lojala, stannar längre och sprider goda ord om företaget även efter att de lämnat.
  • Customer experience: Employee experience har direkt påverkan på kundens upplevelse av företaget. Medarbetare som anstränger sig och har en positiv inställning till företaget skapar starkare band och bygger långvariga kundrelationer.
  • Lönsamhet: Research visar att företag som rankar högt inom employee experience har fyra gånger högre genomsnittlig vinst och dubbelt så hög genomsnittlig intäkt.

Förändrad arbetsmarknad kräver nya tankesätt

Idag väljer många att bli egna konsulter, ta projektanställningar, frilansa – eller en kombination av detta. Friheten och möjligheten att kunna forma sin arbetsvardag och sin karriär på egen hand lockar och kan vara svårt att konkurrera med.

 

Författaren och föreläsaren Jacob Morgan menar att det här skiftet gör att vi behöver ändra vår inställning till arbetsplatsen i grunden. På grund av arbetsmarknadens flexibilitet är jobbet inte längre något som medarbetarna behöver komma till. Vi måste ändra vårt tankesätt och göra jobbet till något som de vill komma till.

 

Skapa en positiv employee experience – fem steg för att lyckas

Vad krävs för att lyckas med sin employee experience? Vi har sammanställt fem steg som tar er i rätt riktning.

 

  • Hitta fokusområdet och börja där: Att arbeta igenom hela sin employee experience kan kännas överväldigande. Börja med att identifiera var ni bör lägga fokus – vilka utmaningar eller faser står företaget inför? Är ni på väg in i en expansiv fas med stora rekryteringsvolymer kan det vara lämpligt att fokusera på rekrytering och onboarding. Har ni hög personalomsättning är det kanske offboarding ni bör lägga fokus på.
  • Placera medarbetaren i mitten: Employee experience handlar om att se arbetsvardagen från medarbetarens perspektiv och skapa en kultur som medarbetarcentrerad. Vad ger medarbetaren framgång, hur kan ni bidra till att medarbetaren når sina mål och utvecklas? Det kan handla om den fysiska arbetsmiljön och tekniska förutsättningar, men också om samarbete, ledarskap och förtroende. Hitta de faktorer som gör att medarbetaren känner sig respekterad, uppskattad och inkluderad.
  • Använd den information som finns: Rekryteringsenkäter, medarbetarundersökningar, exitsamtal och annan feedback ger bra underlag. Finns det områden som behöver extra stöd eller andra typer av stöd? Arbeta med att utveckla era svagheter och förstärka era styrkor, och fortsätt att kontinuerligt följa upp och samla in feedback.
  • Bygg ihop employer brand och employee experience: En glipa mellan företagets employer brand och employee experience kan leda till falska förväntningar. När kandidatkommunikation, rekryteringsprocesser och onboarding har en tydlig tonalitet och ett enhetligt budskap hjälper det till att sätta realistiska förväntningar. Det gör också kandidater till förespråkare för ert företag oavsett om de blir anställda eller inte.
  • Involvera organisationen: Employee experience är ett ansvar som sträcker sig utanför HR-avdelningen. Det bör genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del av hur ni kommunicerar med och bemöter varandra. Kulturbärande medarbetare är viktiga – uppmuntra och skapa förutsättningar för att medarbetarna kan leva företagets kärnvärden i vardagen. Det skapar en stark företagskultur som i sin tur lägger grunden för en positiv employee experience.
TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla