Hand håller i glaskula
Hållbarhet

En hållbar finansbransch ställer nya krav på kompetens

Här berättar Jonas Thulin och Filippa Bergin om varför hållbarhet är viktigt i finansbranschen och hur det kommer påverka framtidens kompetens.

Hur viktigt är det med hållbarhet i kapitalförvaltning och hur säkerställer man att rätt kompetens finns för att driva frågorna framåt? Det diskuterade Jonas Thulin, chef över kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank, och Filippa Bergin, hållbarhetsexpert, tillsammans med en av Lagottos medarbetare över en frukost under initiativet #lagottosearch.

 

Jonas Thulin har tagit kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank genom en stor hållbarhetsresa under de senaste åren. De har nu blivit en av Sveriges ledande aktörer inom hållbara investeringar och har som ambition att vara i framkant av hållbarhetsutvecklingen.

 

– Vi har valt att gå all in när det kommer till hållbarhet. Det ställer helt nya krav på kapitalförvaltningen, säger Jonas Thulin.

 

Utan att göra avkall på den ekonomiska avkastningen byggs förvaltningen på ett strikt etiskt och hållbart urval. Det går snarare hand i hand, menar Jonas Thulin, att de bolag som arbetar aktivt med hållbarhet generellt sätt har en högre avkastning. Det är ofta ett kvitto på att det är ett välskött företag som på så sätt attraherar den bästa kompetensen och har möjlighet att ligga i framkant.

 

 

Stora förändringar i finansbranschen

Erik Penser Bank är inte ensamma om att förstå vikten av hållbarhetsarbetet. Lagottos medarbetare menar att mer eller mindre alla banker och finansbolag går igenom stora förändringar i organisationsstrukturen när det kommer till hållbarhet.

 

– För några år sen låg hållbarhet på företagens kommunikationsavdelning som ett CSR-arbete. Nu går det istället över hela organisationen, på tvären. Det ställer krav på ledarskap, rekrytering och inte minst kompetens, säger Lagottos medarbetare.

 

 

Klimatförändringar ställer nya krav på riskperspektivet

Filippa Bergin har över 20 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor, bland annat som hållbarhetschef på Storebrand och som aktiv i flera styrelser, bland annat Sida. Hon menar att en värld som påverkas av klimatförändringar slår direkt över på finansbranschen.

 

– Om världen blir två grader varmare, hur mycket av kapitalet går förlorat? Vilka skador måste vi försäkra i en värld där vattennivåer och temperaturer blir högre? Som det ser ut idag måste vi hela tiden tänka ett steg längre.

Hon ser en specifik utmaning där finansbranschen kan dra nytta av kompetenser från andra områden.

 

– Hela riskperspektivet är något som ni kommer att behöva rekrytera till, för det är många som inte klarar av det idag. Det finns faktiskt några kompetenser som är vana vid att försöka analysera väldigt kluriga och stora sammanhang. De finns i biståndet och de finns i forskningen, säger Filippa Bergin.

 

Kompetensförflyttning för att klara framtidens behov

Lagottos medarbetare håller med om att det just nu sker en stor kompetensväxling i branschen.

 

– I finansbranschen generellt ser vi en enorm utmaning i kompetensförflyttning. En bra liknelse är den som sker nu för ingenjörer – hur förflyttar vi all ingenjörskompetens från diesel till el? Finansbranschen har också en stor del kompetens som inte går att ersätta, men som måste förflyttas för att klara av framtidens kompetensbehov, säger Lagottos medarbetare.

 

 

Säkra organisationen med senaste kompetensen

En strategi som Jonas Thulin har för att säkra upp att ny kompetens alltid tillförs i teamet är att systematiskt ta in studenter och unga topptalanger.

 

– Vi tar in otroligt begåvade personer med färsk kunskap. Vi vill ha den senaste matematiken, den senaste kompetensen, de senaste idéerna. Studenterna kommer in och ställer kritiska frågor till våra seniora medarbetare. Kombinationen av deras nytänkande och nya kunskap med den äldre erfarenheter är fantastiskt. Då händer det saker.

 

Han menar att det är att sätt att se till att organisationen hela tiden rör sig framåt, något som Filippa Bergin håller med om.

 

– Transformationen går jättesnabbt. Hur kan man få personer som sitter på äldre kompetenser att hänga med i utvecklingen? Genom konkurrens! Konkurrens är bra för förflyttning.

 

 

Ökat fokus på hållbarhet i framtiden

Samtliga är övertygade om att fokus på hållbarhet kommer att öka.

 

– Sett till rekryteringsperspektivet har vi som rekryteringspartner ett jätteviktigt uppdrag i att försätta kompetens på arbetsmarknaden som är anpassad för framtiden. Därför är den här typen av frågor jätteviktiga  för oss. Vi måste tänka både på den lilla pusselbiten och det stora systemet, avslutar Lagottos medarbetare.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla