Torn av stenar byggs på sand - Lagotto
Agila organisationer

Så bygger du en agil kultur

För att uppnå den fulla potentialen av agila organisationer behövs en kultur som stödjer agila arbetssätt. Vilka är grundstenarna och hur byggs en framgångsrik agil kultur?

Att arbeta med agila ramverk räcker inte för att uppnå dess fulla potential. För att lyckas måste organisationen samtidigt arbeta med kulturen. Det skriver Jerome Parisse-Brassens i en artikel på Inside HR. Här listar han fyra avgörande grundpelare för att lyckas bygga en kultur som stödjer agila arbetssätt.

 

Agila arbetssätt har sitt ursprung i det agila manifestet som formulerades 2001 i ett försök att göra programvaruutveckling mer effektiv. Det har sedan dess implementerats brett då det välkomnades som en lösning på att, snabbare än traditionell vattenfallsmetod, kunna anpassa sig till omvärldens förändringar.

 

Kulturen viktig i agila organisationer

Att implementera agil metodik innebär att följa en uppsättning av särskilda metoder och rutiner. Men det räcker inte att bara arbeta med processen. För att förändringen ska vara hållbar behöver organisationen samtidigt arbeta med den agila kulturen – tankar, beteenden och värderingar. Det skriver Jerome Parisse-Brassens i en artikel på Inside HR.

I en verklig agil kultur utgör förtroende grunden för alla relationer. Feedback tas inte bara emot med öppna armar – den efterfrågas av alla. Egenskaper som nyfikenhet, personligt ansvar, lärande, förtroende och samspel ligger som en självklar grund för alla medarbetare. Ledarskap och struktur är fortfarande viktigt, men ledarens roll handlar snarare om att möjliggöra för sitt team och se till att det finns rätt förutsättningar och resurser.  

 

 

Fyra grunder för en agil kultur

Jerome Parisse-Brassens listar fyra grundstenar som hjälper organisationen att uppnå en agil kultur. Vi har sammanställt dessa i en guide – klicka på knappen nedan för att ladda ner guiden. 

 

LADDA NER guidE

 

 

 

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla