Lyftkran ur grodperspektiv
Ledarskap

Människorna bakom varumärket – låt medarbetarna bygga ert employer brand

Att låta medarbetare dela med sig av sin arbetsvardag är ett effektivt sätt att visa er företagskultur. Här delar vi med oss av hur ni kan stärka ert employer brand genom att lyfta medarbetarna, oavsett om det är i artikelformat, genom bilder, video eller inlägg på sociala medier.

Vi på Lagotto träffar varje vecka en stor mängd kunder, kandidater och konsulter. Under senaste året har samtalen kring employer branding ur olika perspektiv blivit allt mer frekventa. Våra kunder vill bolla mer kring hur man visar sitt arbetsgivarvarumärke och vad som är attraktivt hos kandidater och konsulter, nu när allt högre krav ställs på potentiella arbetsgivare. Ett effektivt sätt att berätta om och försöka visa er företagskultur är genom att låta medarbetare synas och få dela med sig av sin arbetsvardag.

 

Kandidater och medarbetare ställer högre krav på arbetsgivare

Att ett starkt employer brand är viktigt år 2022 är det nog ingen som motsätter sig. Kandidaternas marknad, gigekonomin med ökad rörlighet och den ofta närvarande kompetensbristen gör att konkurrensen om kandidaterna är stenhård.

 

I efterdyningarna av pandemin har employer branding i många fall fått ett ännu större fokus. I en rapport från Wilson HCG lyfts att pandemin har gett människor möjlighet att reflektera över sina liv och vad som är viktigt. Kandidater, konsulter och medarbetare kräver mer av en arbetsgivare – så som större flexibilitet, bättre balans mellan arbete och privatliv och ett syfte de kan vara stolta över – vilket i sin tur ställer nya krav på såväl employer branding som employee experience.

 

Låt innehållet spegla verkligheten

Det är näst intill omöjligt att prata om employer branding utan att nämna transparens och autenticitet. Arbetsgivare som upplevs autentiska har mycket att vinna i sökandet efter kompetens.

 

Känslan av att få vara med bakom kulisserna är något som bidrar till ett autentiskt employer brand. Att visa upp och få följa medarbetare i deras arbetsvardag är ett bra sätt för konsulter och kandidater att bilda en uppfattning om hur det är att arbeta hos er. Det går att göra i artikel- eller bloggformat, genom bilder, video eller inlägg på sociala medier. Innehållet kan användas för specifika rekryteringskampanjer eller för att bidra till ert employer brand i stort.

 

Det viktigaste är att låta innehållet spegla verkligheten – att vara transparent och äkta vinner över det perfekta.

 

Sätt målgruppen i fokus

Utöver att vara genuint bör innehållet också svara på målgruppens frågor. Försök att tänka utifrån vad potentiella framtida medarbetare kan vilja veta och ge svar på det: hur är det att arbeta här? Passar det mig? Vad skiljer den här arbetsgivare från andra?

Även om det är medarbetaren som står i fokus så betyder inte det att ni som organisation måste stå tillbaka – ni har fortfarande en historia, värderingar och USP:ar som skiljer er från andra. Förmedla dessa och låt det framkomma mellan raderna för att ge kandidaten en känsla av er som organisation. I det stora hela handlar det inte om exakt vad som sägs eller skrivs utan om känslan som förmedlas i bild, tonalitet och stämning.

 

Ökat engagemang med video

Video har haft en enorm genomslagskraft under de senaste åren och är ett effektivt sätt att förmedla känslor och kunna säga mycket på kort tid. Det blir mänskligt, personligt och ofta lättare att ta till sig. Det är också ett format som väcker engagemang – vi är dubbelt så benägna att dela videoinnehåll med våra vänner jämfört med annat innehåll, enligt Wyzowls årliga undersökning, Video Marketing Statistics 2022. Är innehållet avsett för sociala medier är det extra tacksamt då algoritmerna ofta gynnar videoinnehåll.

 

En positiv sak att ta med sig är att det behöver inte vara en proffsproducerad film. Tvärtom kan det bidra till den autentiska känslan att låta medarbetare filma sig själva eller varandra. Du kommer långt med mobilkameran som dessutom gör det enkelt att fånga de vardagliga, naturliga situationerna som ofta är de bästa.

 

5 punkter: Så stärker ni ert employer brand genom att lyfta fram medarbetare

 

  • Berätta om och visa era medarbetare, i genuina situationer. När vi blir inbjudna att ta del av en persons arbetsliv förväntar vi oss att det är äkta. Se till att dessa förväntningar infrias och låt det genuina och ärliga styra.
  • Låt företagskulturen förmedlas mellan raderna. Även om det är medarbetarens upplevelser som är i fokus så låt företagets värderingar, kultur och tonalitet lysa igenom.
  • Prata till målgruppen. Tänk utifrån kandidaternas och konsulternas perspektiv – vad kan de vilja ha svar på?
  • Fokusera på det mänskliga. Låt innehållet handla om mjuka värden som relationer, engagemang och trivsel, och mindre om vinstmarginal och omsättning.
  • Visa upp en bredd. Se till att variera medarbetarna – låt inte bara chefer eller en specifik del av organisationen få stå i fokus.

 

 Vill du diskutera vidare kring employer branding eller veta mer om hur vi på Lagotto kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens? Hör av dig till oss så pratar vi vidare – info@lagottosearch.se

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla