Stenar på hög bildar torn vid havet, Lagotto Executive Search & Interim
Aktuellt

Tack Almedalen för en bra vecka

Vi tackar Almedalen för denna gången efter en riktigt bra vecka med många givande samtal, diskussioner och framtidsspaningar. Här lämnar vi över ordet till vår vd Lotta Schibbye Fredrikson som fanns på plats under Almedalsveckan 2019 i Visby.

AI, kompetensförsörjning, livslångt lärande och hållbart arbetsliv var de trender jag såg tydligast, eller de trender som jag är mest intresserad av kanske? För Almedalen är en smältdegel av ämnen och infallsvinklar och ibland en massa paneler som tycker lika.

 

Det otvetydiga värdet är dock att få input och översköljas av kunskap och insikter inom utvalda områden. Det är så mycket mer än politik – det är folkbildning, utbildning och fortbildning likaväl som trendbevakning eller ambitiösa försök att få ut sitt budskap.
 

Spaningar under veckan

What is happening on the frontline of AI research?

Google redogjorde för utvecklingen av AI och hur vi kommer påverkas. Vad som går fort och vad som tar längre tid. 

 

Ledarskap är kommunikation (forskningen är tydlig)

Seminariet redogjorde för forskningen kring kommunikation och ledarskap och gav svar på frågorna:

 

 • Vilka är kraven på dagens och morgondagens ledare?
 • Hur kan ledare använda kommunikation i sitt ledarskap?
 • Vem vill vara ledare och chef när det ställs så höga krav på rollerna?

Transformation på riktigt – ledarskapet är nyckeln

Gaia Leadership redogjorde för ett case där ledarskapet löst en tuff och utmanande transformationsresa på Datainspektionen. Nordiska ledare svarar att ”vår affär kräver transformation inom 5 år” och fokus, utmaning ligger överlägset högst i kultur och ledarskapsfrågor. De som lyckas med sin transformation hänvisar till att ledarskapet är nyckeln.

 

Lena Lindgren Schelin, generaldirektör vid Datainspektionen redogjorde för deras resa och gav konkreta tips på hur man kan nå framgång trots högt tempo och tidsbrist. Faktorer som är avgörande är att skapa mod och tillit i organisationen så att beslut kan fattas och processer itereras allteftersom. Risken i en föränderlig värld är att vi inte kommer framåt om vi inte vågar testa.

Arbetets föränderliga natur – varför jobben finns kvar när arbetet förändras

Genom alla tider har människors sysselsättning förändrats. Nu är vi i en fas där vi står inför stora omställningar på arbetsmarknaden. Tack vare en kombination av tillgång på data och datorkraft kommer vi att kunna kombinera mänskligt lärande med maskinlärande. Googles chef för globala samhällsstudier konstaterade att det vi tror vi vet är:

 

 • Det finns oändligt med arbete
 • Jobben kommer inte att försvinna utan förändras
 • Arbetsuppgifterna i jobben förändras snabbt och brett
 • Maskininlärning har gjort stora, avgränsade framsteg och kompletterar mänskligt lärande
 • Kompetensklyftan vidgas snabbt
 • Utbildningsmaterial är inte längre en bristvara (men institutioner saknas)

 

Medan det vi inte vet är:

 

 • Hur vi tar oss härifrån till dit
 • Hur vi bygger bättre matchningsmekanismer
 • I vilken takt omställningen bör ske
 • Hur fördelningen mellan privat/offentligt ser ut
 • Hur arbetsmarknaden regleras
 • Hur jämlikhet och inkomstfördelning påverkas

Starten på en rörelse för Sveriges psykiska välmående

Ett upprop för hållbarhet och välmående i arbetslivet. Bakom initiativet finns en mängd organisationer och på ett välbesökt seminarium i Helge Ands kyrkoruin lades grunden för en rörelse där fler uppmanades ansluta. Det var extremt stort fokus på hållbarhet och detta är ett av flera initiativ att agera proaktivt då kostnaden för vårt reaktiva arbetssätt skenar för både samhälle och näringsliv.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla