Piano, Lagotto Executive Search & Interim
Artikel

Vanliga frågor Executive Search

När du vill hitta och anställa chefer, specialister och andra nyckelpersoner till högre befattningar.

Vanliga frågor

Executive Search

Lagotto har lång erfarenhet av chefs- och specialistrekrytering genom executive search. Här delar vi med oss av vanliga frågor till dig som är intresserad av att veta mer om executive search och hur det fungerar.

 

Vad innebär executive search?

Executive search är en rekryteringstjänst där du genom en omfattande kartläggning av marknaden söker upp och kontaktar personer som är bäst lämpade för tjänsten. Det är vanligtvis vid rekrytering av erfarna chefer, specialister eller annan strategiskt viktig nyckelkompetens som företag väljer att använda executive search.
 

När är det lägligt att använda executive search?

Vanligtvis används executive search vid rekrytering av svårhittad och väldigt specifik kompetens där du aktivt måste söka upp lämpliga kandidater. Det kan också vara vid konfidentiella rekryteringsuppdrag där företaget inte har möjlighet att annonsera eller publikt gå ut med den lediga positionen. Till exempel kan det röra sig om en ersättning eller uppstart av ett nytt affärsområde som konkurrenter inte får känna till. En annan anledning kan vara att det krävs bearbetning för att väcka intresse hos utvalda personer som sitter på bra positioner i dagsläget.

 

Vilka fördelar finns det med executive search?

Executive search är ett sätt att kvalitetssäkra din rekrytering. Du får ett bättre urval och når ut till passiva kandidater som egentligen inte är intresserade av att byta jobb. Genom det uppsökande kontaktarbetet samlar du också in värdefulla insikter från kandidatmarknaden om hur er organisation står sig i relation till andra aktörer.

Hur går processen till?

Du träffar en av våra executive search-konsulter tillsammans med en researcher för att ta fram en tydlig kravprofil på personen och kompetensen du söker. Researcher och konsult gör därefter en gedigen kartläggning av marknaden, de branscher och företag där den sökta kompetensen kan tänkas sitta idag och påbörjar ett kontakt- och urvalsarbete. Vi intervjuar, testar och presenterar de mest lämpade kandidaterna. Här kan du läsa mer om Lagottos executive search-process.

 

Kan man använda executive search på alla typer av kompetenser och roller?

Executive search lämpar sig för personer som har en viss erfarenhet och/eller specialistkompetens. Kandidaten har utfört något och utmärkt sig i sin arbetsprestation för att bli uppletad. Det är dock inte antal års erfarenhet som avgör utan snarare vad kandidaten har genomfört och presterat.

 

 

Varför ska jag använda executive search?

  • Med executive search får du ett bättre och mer relevant urval tack vare att du når en betydligt större del av kandidatmarknaden.
  • Du investerar i en strategiskt viktig och långsiktig rekrytering.
  • Risken för felrekrytering minskar.
  • Du når kandidater som har bra jobb i dagsläget som kräver bearbetning.
  • Du når ut till kandidater som går till något istället för från något.

 

 

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla