Senior Executive Search Consultant

Christos Voglis

”Genom lagidrotten har jag lärt mig vikten av att ha rätt person på rätt plats. Små detaljer kan vara avgörande för om en person har rätt nyckelkompetens som kompletterar organisationen.”

Om Christos

Med en internationell studiebakgrund och ett halvt liv i fotbollsmålet har Christos Voglis utvecklat en förståelse för vad samarbete, potential och hårt arbete kan bidra till. Som senior searchkonsult ansvarar Christos för hela rekryteringsprocessen med fokus på specialistroller där urvalet är smalt och kraven höga.

 

– När jag påbörjar en process har jag en tydlig bild av vad kunden söker. Sedan är det mitt jobb att tänka större. Genom ett gediget och intensivt kontaktarbete arbetar jag sedan fram rätt kandidater, oavsett hur specifik och svår kompetensen är.

 

Bakgrund

Christos har alltid haft siktet inställt på att arbeta med executive search. Han har studerat i USA och Skottland där han har tagit en kandidat- och masterexamen i Business Management. Innan han sökte sig till finansbranschen och Lagotto arbetade han med rekrytering av ingenjörer och tekniska roller på ett mindre bolag.

 

– Mitt intresse för ekonomi och finans växte i USA. De har en otrolig finanssektor men jag upplevde även finanskraschen på nära håll. Bankerna i Sverige står inför en enorm förändring med nya verksamheter, produkter och tjänster. Det lockar mig att vara med i den utvecklingen.

Styrkor

Christos ger snabb återkoppling, arbetar effektivt och med hög kvalitet genom hela processen. Men hans största drivkraft är att alltid överträffa kundernas förväntan.

 

– Den bästa känslan är när jag får ett riktigt utmanande uppdrag där kunden är tveksam till om det går att lösa och det slutar med att de väljer två kandidater istället för en. Det har hänt flera gånger och därför får jag det här förtroendet. Jag ger aldrig upp.

 

Framgångsfaktor

Christos vill lyfta vikten av att placera kandidaten i sitt sammanhang. Det är mycket mer än kompetensen som ska stämma. Personen ska också passa in i organisationen, teamet, kulturen och i företagets ambition.

 

– Genom lagidrotten har jag lärt mig vikten av att ha rätt person på rätt plats. Små detaljer kan vara avgörande för om en person har rätt nyckelkompetens som kompletterar organisationen. Kunden bestämmer kraven men jag kan välja att lyfta styrkor som inte alltid syns omedelbart. Det finns mycket potential som kan växa fram vid rätt förutsättningar. En del av mitt jobb är att förutse just detta.

 

Certifieringar

Matrigma, Hogan

Senior Executive Search Consultant

Christos Voglis

073-082 62 12

Se alla
Upptäck våra

kund- och konsultcase

Se alla