Sören Schelander, Sörmlands Sparbank
Kundcase

Sörmlands Sparbank

Ett smalt upptagningsområde utanför storstäderna gör det extra utmanande att hitta exakt rätt kompetens till seniora tjänster. Det är verkligheten för Sörmlands Sparbank med huvudkontor i Katrineholm.

Sörmlands sparbank

Rekryteringar på styrelsenivå

”Lagotto har i det närmaste varit musikaliska i att förstå vår bank och våra förutsättningar. En känsla som är svår att ta på men som resulterat i riktigt bra rekryteringar.”

 

Sören Schelander, VD.

 

För Sörmlands Sparbank är det en stor utmaning att hitta rätt kompetens till sina seniora tjänster.

 

– När vi söker personer till väldigt kvalificerade tjänster behövs stora kontaktnät och mycket erfarenhet. Det är helt andra förutsättningar att göra dessa typer av rekryteringar här än i en större stad, berättar Peter Lindkvist, personalchef på Sörmlands Sparbank.

 

Definierade behov

Inför upphandlingen av en rekryteringsleverantör lade Sörmlands Sparbank mycket tid på att ta fram en ordentlig kravprofil över sina behov och funderade över hur de ville arbeta tillsammans med sin leverantör. Eftersom flera tjänster dessutom låg på styrelsenivå fanns extra höga krav på förmågan att kunna kommunicera med styrelsen på ett bra sätt.

 

– Trots vår noggrannhet visade det sig att Lagotto kunde definiera våra behov tydligare än vi själva lyckats med. De förstod på djupet vilka vi är, vad vi vill och vad vi behöver. Det gjorde att de i slutändan levererade service och kvalitet på en högre nivå än vi förväntat oss, säger Peter Lindkvist.

 

Nära samarbete

Samarbetet var viktigt för alla inblandade på Sörmlands Sparbank. Det behövdes en tillgänglig partner som de kunde arbeta tätt tillsammans med under hela processen.

 

– Jag upplevde det som att de bara hade en enda kund och det var vi. Under våra rekryteringar kändes det som att Lagotto jobbade hos oss eller jag jobbade hos dem. Så tätt samarbete hade vi, berättar Peter Lindkvist.

De viktiga relationerna

Få saker är statiska. Under rekryteringsprocesserna skedde en del interna förändringar som bidrog till ändringar och stopp i vissa rekryteringar. Att hantera alla inblandade kandidater på ett bra sätt blev därför en viktig del i arbetet.

 

– När saker förändrades från vårt håll krävdes en hel del flexibilitet och lyhördhet. Det är inte enkelt i sådana lägen, men förmågan att hantera och kommunicera med både oss och våra kandidater var en av de bästa sakerna i vårt samarbete, säger Peter Lindkvist.

 

Förståelse för affären

Även Sören Schelander, VD på Sörmlands Sparbank var inblandad i rekryteringarna och berättar:

 

– På kort tid har vi kunnat göra tre viktiga tillsättningar som verkligen blivit lyckade. Det är ett lyxproblem att säga nej till flera kandidater som skulle passa och kunna välja utifrån personlighet. Lagotto har i det närmaste varit musikaliska i att förstå vår bank och våra förutsättningar. En känsla som är svår att ta på men som resulterat i riktigt bra rekryteringar.

 

Arbetet har hittills resulterat i följande tillsatta roller:

• CFO
• Kreditchef
• VD – assistent
• Bankchefer/affärschefer

 

Logotyp Sörmlands Sparbank

 

Mer om Sörmlands Sparbank:
Senior Executive Search Consultant

Christos Voglis

073-082 62 12

Se alla
Vad kan vi

göra för dig?

Kontakta oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Upptäck våra

kund- och konsultcase

Se alla