Flera hantverkare bygger staket, Lagotto Executive Search & Interim
Agila organisationer

Agilt = Tillit

”Det agila arbetssättet gynnar ofta flexibiliteten i organisationen, ger snabbare processer och en bättre arbetskultur för såväl individ som grupp.”

För att lyckas bygga en kultur som stödjer agila arbetssätt krävs tillit och tillsammanskap inom organsationen. Det menar Lagottos seniora searchkonsult Christos Voglis som har gedigen erfarenhet inom området – och som har tillsatt kompetens samt coachat bolag inom agila transformation. Här delar han med sig av sina tankar om det agila arbetssättet. 

 

 

”Vi måste bli mer agila!”

 

Känner du igen dig? Detta har vi nog alla hört i mötesrum, runt kaffemaskinen eller via Teams. Många organisationer har implementerat agila arbetssätt. Det agila arbetssättet gynnar ofta flexibiliteten i organisationen, ger snabbare processer och en bättre arbetskultur för såväl individ som grupp. De flesta företag har inte en kultur eller historia av agila arbetsmetoder. Det finns enstaka bolag som har byggt sin grund på agila metoder och en agil kultur, särskilt inom start-up bolagen. De flesta bolag behöver tänka om och tänka nytt – transformeras för att gå över till agila arbetsmetoder och processer.

 

Dock är dessa transformationer inte alltid så enkla.

 

Det går nästan inte att göra dessa förändringar genom teoretiska presentationer av modeller, investeringar i nya IT system, genom att införa nya titlar, nya rapporteringssätt, bygga ”Tribes” eller låta en mindre grupp lära sig iterativa metoder ledda av agila coacher. Det är snarare ett företagsbeteende och en kultur som behöver förändras. Denna kultur bygger på tillit och tillsammanskap i en organisation. I en verklig agil kultur utgör förtroende grunden för alla relationer. Egenskaper som nyfikenhet, personligt ansvar, lärande, förtroende och samspel är en självklar grund för alla medarbetare. Det är viktigt att den genomsyrar samtliga delar i organisationen – från ledningsgrupp och hela vägen ut till medarbetarna.

 

Hur bygger man en agil kultur? 

Det agila arbetssättet kan bara bli verklighet om ledning och ägarna i ett bolag själva tar till sig ett agilt arbetssätt och på så vis är förebilder för medarbetarna. Det svåraste inom det agila är att bygga tillit och tillsammanskap. Det bygger på att varje individ upplever frihet, känner tillit och har förtroende för varandra och för uppdraget. Att bygga sådana kulturer tar tid. 

 

Mycket av det agila arbetssättet kan jag hitta inom lagidrotten där jag själv har varit mycket aktiv. Det bästa, och även det mest framgångsrika fotbollslaget jag spelade i, var inte det lag där vi tränade flera timmar varje dag tillsammans.

Det var istället mitt skollag i gymnasiet. Vi spelade SM inomhus och utomhus, därefter åkte vi varje sommar på fotbollsturnering till USA. Vi bestod av spelare från många olika lokala klubbar. Vår tränare hade ett A4-papper. På pappret stod det vad som förväntades av varje spelare på planen. Det var vår business plan, eller action plan. 

 

Ledaren myntade ordet tillsammanskap vilket blev vårt värdeord. Vi vann mot olika svenska riksgymaniseskolor med spelare från Allsvenskan och Superettan. Det vi hade i laget var just tillit och förtroende för varandra. Vi spelade 28 matcher under den säsongen – och vann alla. Vi hade inte samma individuella kvalité som våra motståndare, men i denna kultur och i detta lagbygge hade vi landslagsnivå tillsammans.

 

 

4 hörnstenar för en agil kultur

Att bygga en agil organisation tar tid. Man brukar tala om fyra hörnstenar när man bygger en agil kultur:

 

1. Kunden i centrum. Det finns ett genuint intresse och nyfikenhet kring vem kunden är, vad som är viktigt för kunden och hur du kan hjälpa kunden att lösa sitt problem eller förbättra sin verksamhet.

 

2. Ansvar och tillit. Medarbetaren känner sitt ansvar att leverera och ledaren litar på att medarbetare kommer göra det. Alla insatser är värdefulla och man tror på människans förmåga.

 

3. Feedback och lärande. I en agil kultur uppmuntras feedback och konstant lärande – att testa och experimentera sig fram är kärnan i arbetet. Det innebär att släppa synen på att någonting är rätt eller fel och istället ha inställningen “låt oss prova och se om det fungerar”.

 

4. Teamwork. En nyckel i det agila är att arbeta i tvärfunktionella och självstyrande team. För att det ska fungera behöver teamet arbeta mot samma mål och aktivt arbeta med och lägga tid på sin grupputveckling.

 

Summa summarum är att om inte organisationen förstår att tillsammanskap är lika med tillit och agilt är lika med tillsammanskap, så fallerar detta koncept. Då spelare det ingen roll vilken produkt du har eller vilka spelare du har för det här ska fungera. 

 

 

Hör gärna av dig till oss på Lagotto om du vill veta mer om hur du bygger en agil organisation, eller om du vill ta in någon av våra agila coacher som hjälper er att komma igång.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla