Han håller grön växt.
HÅLLBARHET

Grön kompetens: Nyckeln till hållbarhet och lönsamhet

Trenden är tydlig. Att investera i grön kompetens är avgörande för en hållbar framtid.

I takt med den gröna omställningens utveckling kommer det bli allt viktigare för företag att ha rätt kompetens på plats för att möta de ökade kraven på hållbarhet, miljömedvetenhet och innovativa lösningar. Här tittar vi närmare på vikten av grön kompetens – och dess betydelse för framtidens hållbara arbetsmarknad.

 

Vad är grön kompetens?

Redan 2013 definierade OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, gröna kompetenser som ”kompetenser som krävs för att anpassa produkter, tjänster och processer till klimatförändringar samt relaterade miljökrav och miljölagstiftning”. Behovet av grön kompetens och specialister inom hållbarhet har sedan dess ökat lavinartat, inte minst på grund av den gröna omställningens utveckling och nya hållbarhetsdirektiv, och omfattar en rad färdigheter som är avgörande för att utveckla och implementera hållbara lösningar.

 

Vi kan konstatera att grön kompetens är en viktig investering för att klara den gröna omställningen och nå klimatmålen. För företagen är det även en ekonomiskt lönsam strategi som stärker bolagets konkurrenskraft och arbetsgivarvarumärke.

 

Rekrytering av grön kompetens

Sverige ligger i framkant när det kommer till att rekrytera grön kompetens. Sju av tio svenska företag jobbar med eller aktivt planerar att rekrytera kompetens med gröna färdigheter och förmågor. En trend vi på Lagotto märker av hos våra kunder.

 

– Lagotto arbetar idag med ett stort antal kunder som har fokus på cirkuläritet och omställning. Vi får ofta förfrågningar om att tillsätta grön kompetens på olika nivåer. De främsta anledningarna till den ökade efterfrågan tror jag bland annat är framtidssäkring av verksamheten, nytt hållbarhetsdirektiv, konkurrensfördelar, innovation och tillväxt samt vikten av att attrahera och behålla talanger. Sammanfattningsvis innebär rekrytering av grön kompetens inte bara att företaget bidrar till en bättre miljö, utan det kan också leda till ökad lönsamhet, förbättrad konkurrenskraft och långsiktig framgång, säger Ulrika Kjellberg, CEO på Lagotto.

Nytt hållbarhetsdirektiv ökar efterfrågan på specialiserad kompetens

I en undersökning av Linkedin (Jobs on the rise 2024) rankas de mest efterfrågade jobbtitlarna i Sverige. Intar topp tre gör hållbarhetsanalytiker, eller Sustainability Analyst, som är en av de roller vars efterfrågan har ökat mest de senaste fem åren. Bara sedan förra året har rollen klättrat 18 placeringar. Anledningen stavas CSRD.

 

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nytt EU-direktiv som syftar till att förbättra företagens rapportering om hållbarhetsfrågor som miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. Direktivet börjar successivt implementeras redan under 2025, vilket har fått kompetensbehovet på hållbarhetsanalytiker att skena. För ledning och styrelse innebär direktivet ett prioriterat arbete med att få hållbarhet att genomsyra hela organisationen – och att rusta verksamheten för den nya rapporteringen.

 

Grön kompetensutveckling och upskilling minst lika viktigt

Vi kan dra slutsatsen att majoriteten av de svenska företagen förstår vikten av grön kompetens och arbetar aktivt med att stärka upp verksamheten med de färdigheter och förmågor som krävs. Ändå är det bara en av åtta anställda som har mer än en grön kompetens. Utmaningen ligger i att hitta kandidater med rätt kvalifikationer.

 

För att rusta organisationen måste företagen blicka inåt – och arbeta med att kompetensutveckla sina medarbetare, så kallad upskilling, vilket är fördelaktigt ur flera aspekter:
 

  • Säkrar utveckling samt främjar innovation och tillväxt.
  • Ökar produktiviteten.
  • Skapar engagerade medarbetare.
  • Bygger en hållbar företagskultur som både attraherar nya medarbetare – och uppmuntrar befintlig kompetens att stanna.

 

Är det något vi med säkerhet vet om framtiden så är det att behovet av specialistkompetens kommer fortsätta att öka. Lagotto har gedigen erfarenhet av att tillsätta spetskompetens till bolag i alla storlekar och branscher. Oavsett om du söker en hållbarhetsanalytiker, hållbarhetschef, CSR-chef eller annan grön kompetens har vi nätverket, kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa dig. Hör av dig till Lagottos CEO Ulrika Kjellberg på ulrika.kjellberg@lagottosearch.se så berättar hon mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt kompetensbehov.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla