Personers skuggor på väg.
LEDARSKAP

Hållbart ledarskap – 7 saker som gör dig till en mer hållbar ledare

Vad innebär hållbart ledarskap? Vad menas med att vara en hållbar ledare – och hur kan du applicera det i ditt eget ledarskap? Här delar vi på Lagotto med oss av våra erfarenheter och kunskaper inom ämnet.

Hållbart ledarskap handlar om att som ledare kunna se sin verksamhet ur ett större perspektiv och skapa förutsättningar för välmående team, verksamhet och omvärld. Det är helt enkelt en förmåga att kunna lyfta blicken och förstå vilken påverkan det egna ledarskapet har i ett större sammanhang – och på både kort och lång sikt. Den här förmågan är inte bara något som är uppskattat bland medarbetarna och bidrar till ökad lönsamhet utan hjälper även till att rusta verksamheten inför framtiden.

 

Hållbart ledarskap är ett brett begrepp som kan definieras lite olika beroende på kontext. I vissa sammanhang ligger fokus på den hållbara ledarens förmåga att skapa välmående team, trygga medarbetare och en sund arbetsmiljö. Här lyfts ofta ledaregenskaper som lyhördhet, förmågan att motivera och engagera sina medarbetare, empati, orädd att hantera konflikter och en kommunikativ förmåga. Men hållbart ledarskap kan också handla om ledarens drivkraft att ta sig an miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar samt förmågan att se den egna verksamhetens påverkan ur ett omvärldsperspektiv. Här framhävs egenskaper som modig, förändringsbenägen, anpassningsbar, förmågan att bemöta komplexa problem och utmaningar – och att vara trygg i sitt beslutsfattande.

 

En hållbar ledare tar ansvar

Sammanfattningsvis är hållbart ledarskap en ledarstil som drivs av ansvarskänsla. Ledaren både ser och tar ansvar för den påverkan som verksamheten har, på kort och lång sikt. Det kan handla om att investera i trygga och välmående medarbetare eller att arbeta aktivt för att förbättra verksamhetens miljöpåverkan. Ledaren tar också ansvar för organisationens långsiktiga utveckling och har en förmåga att kunna identifiera både nya affärsmodeller och kommande utmaningar.

 

Den hållbara ledaren är alltså inte bara en trygg ledare som skapar motiverade och välmående medarbetare. Det är också en person som genom sina olika förmågor kan ge verksamheten ett stort försprång och bli bättre rustad för framtiden.

 

7 nycklar för ett mer hållbart ledarskap

 

Värna om dina medarbetare och team. Trygga medarbetare som mår bra är mer motiverade, presterar bättre och stannar längre. Skapa en kultur där ni bryr er om och lyssnar på varandra, sprider positiv energi och håller stress borta. Stress hämmar både medarbetarnas, din egen och organisationens utveckling, så se till att medarbetarna har tid för återhämtning, rimliga krav och ett klimat som präglas av tillit.

 

Var en förebild. Genom att visa att du prioriterar ditt eget välmående, kan sätta gränser och inte behöver vara tillgänglig dygnet runt sätter du en sund och hållbar standard som sprider sig i verksamheten. Visa att det är okej att göra misstag genom att vara öppen och transparent med dina egna svagheter.

Tänk långsiktigt. Vilken påverkan har din organisation och dina beslut för teamet, företaget, kunderna och omvärlden i framtiden? Försök att se bortom kortsiktiga mål och resultat, och våga ta beslut som kanske inte alltid leder till direktavkastning. Att investera långsiktigt i medarbetare, organisation och omvärld är en grundpelare inom hållbart ledarskap. Vill du utmana dig lite extra så stretcha definitionen av långsiktigt – hur kommer dina beslut och din verksamhet påverka kommande generationer?

 

Bidra aktivt för en bättre värld. Kan du införa åtgärder som förbättrar verksamhetens miljöpåverkan och bidrar till social hållbarhet? Det kan handla om allt från krav på leverantörer och hur ni transporterar er eller klimatkompenserar, till hur ni arbetar med jämställdhet eller tar ett aktivt samhällsansvar. Varför inte låta medarbetare engagera sig socialt eller ideellt – utöver att göra en god gärning har det också en positiv påverkan på deras motivation och lojalitet.

 

Värdera kommunikation. En bra kommunikativ förmåga är en framgångsfaktor i ledarskap överlag, och inte minst för att uppnå ett hållbart ledarskap. Kommunicera ofta, ärligt, rakt och tydligt. Tänk på att kommunikation handlar lika mycket om att lyssna som att prata. Så lyssna aktivt, ställ följdfrågor, ta in vad som faktiskt har sagts och vad du kan lära dig av det.

 

Hantera konflikter. Ett hållbart ledarskap handlar om att kunna ta utmanande diskussioner och våga lägga sig i om något inte står rätt till. Sök inte konflikter men hantera dem direkt om de uppstår. Ofta handlar det om att hitta det gemensamma problemet, låta de olika parterna få dela med sig av sin sida eller åsikt, försöka få fram ett scenario där alla parter är nöjda och sedan kompromissa fram en väg dit. Kom ihåg att följa upp konflikten efteråt för att försäkra dig om att den är löst.

 

Våga ställa krav. Ta kommando för att få organisationen att prioritera hållbarhetsfrågor. Ställ krav och ifrågasätt hur ni försäkrar er om att leverantörer har humana arbetsförhållanden, hur ni arbetar med inkludering och mångfald, er miljöpåverkan, eller andra frågor som är viktiga för dig. Vi har alla ett ansvar att arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål och som företag har ni möjlighet att göra skillnad.

 

 

Vill du utveckla ditt eget ledarskap? Lagotto har lång erfarenhet inom området och genom coachning hjälper vi ledare och specialister att utveckla sin kompetens. Kontakta Lagottos VD Ulrika Kjellberg om du är nyfiken på att få veta mer.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla