Man står på tåg.
AKTUELLT

Nu vänder det: Framtidens arbetsmarknad ser ljusare ut!

Vad säger prognoserna om utvecklingen under 2024? Här tittar vi närmre på arbetsmarknadens utmaningar, möjligheter, trender och framtidsutsikter.

Mycket tyder på ett starkare 2024. Det bubblar på marknaden, vi upplever en större rörlighet hos kandidaterna och en ökad efterfrågan på specialistkompetens.

 

Efter ett utmanande år präglat av lågkonjuktur, orolig omvärld och hög arbetslöshet börjar det sakta men säkert se ljusare ut för den svenska arbetsmarknaden. Enligt en rapport från Konjunkturinstitutet förväntas inflationen sjunka och riksbanken kommer inleda en serie räntesänkningar med start under sommaren. Rapporten visar också att lönerna beräknas stiga snabbare än priserna under 2024. Tillsammans med en lägre styrränta kommer det ge både hushåll och företag starkare köpkraft och ökade investeringsmöjligheter. Inflationen är alltså på väg i rätt riktning och svensk ekonomi förväntas att, i långsam takt, växa sig starkare under 2024.

 

Ökad efterfrågan på specialistkompetens

Vi på Lagotto har under de senaste månaderna märkt en allt större efterfrågan på specialistkompetens hos våra kunder. Det som i nuläget efterfrågas av både små, medelstora och stora bolag, startups och scaleups, är bland annat kompetens inom kommunikation, hållbarhet och HR samt specialistroller inom ekonomi och försäkring, treasury och säkerhet.

– Chefer och företag strävar efter att rekrytera spetskompetens för att driva tillväxt och innovation. Genom att ta in både konsulter och tillsvidareanställda kan de dra nytta av extern expertis och samtidigt bygga upp långsiktig intern kompetens. Denna blandning av talanger möjliggör snabbare anpassning till föränderliga marknadsförhållanden och säkerställer en konkurrenskraftig position i branschen. Vi märker även en ökad rörlighet bland våra kandidater. De blir mer benägna att våga byta jobb, anta nya utmaningar och att gå vidare i karriären, säger Ulrika Kjellberg, VD på Lagotto.

 

Vill du bli en del av vårt nätverk? Connecta med oss här.

 

Framtidens arbetsmarknad – automatisering, AI och grön kompetens

Samtidigt som arbetsmarknaden håller på att återhämta sig befinner den sig även i stor förändring. Den snabba automatiseringen, det ökade fokuset på grön kompetens och generativ AI som en digital kollega ställer om marknaden och ökar kraven på bolagen att ha rätt kompetens internt för att fortsätta vara relevant – idag och i framtiden. Att behålla kompetens kommer fortsätta att vara lika viktigt som att attrahera och frågor som kompetensutveckling och kompetensväxling kommer fortsätta att vara i centrum.

 

Låt oss prata vidare!

Hur ser det ut hos er under året? Vilka utmaningar och möjligheter står ni inför? Hur tänker ni kring rekrytering och kommande kompetensbehov? Hur behåller och attraherar ni nyckelkompetenser? Hör av dig till oss på Lagotto så pratar vi vidare: info@lagottosearch.se.

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla