Hand håller i fickur, Executive Search & Interim
Blogginägg

Öka verkningsgraden av interim management: del 2

”Startsträckan för giggare är mycket kort, det finns inte tid för lärande i arbetet, varför det är viktigt att anlita konsulter med en starkt π-formad kompetens.” 

I tider av snabb förändring och slimmade organisationer blir det allt vanligare att anlita interimistiska ledare och ämnesexperter för att driva verksamheten och strategiska initiativ framåt. Här tittar en av Lagottos medarbetare närmre på urvalsprocessen för giggare – och vilka kompetenser som efterfrågas samt är nödvändiga för den korta startsträckan.

 

För många organisationer är interimistiska ledare och ämnesexperter ett sätt att öka förändringstakten, tillföra nödvändig kompetens i ett kritiskt läge och skapa utrymme för innovation. ”Giggande” chefer och specialister besitter ofta en perfekt blandning av relevanta kunskaper och praktiska erfarenheter. Interim management är en flexibel och kostnadseffektiv lösning – förutsatt att konsulten vars spetskompetens anlitas ”on demand” ges goda förutsättningar. 

 

Vi har tidigare berört hur bland annat tid- och resursbrist och en sammanblandning av interimskonsult och medarbetare medför låg verkningsgrad och avkastning på investerad tid och använda resurser. Använd den hävstång en experts färdigheter erbjuder genom att situationsanpassa identifiering av rätt person, planering och målsättning av uppdragen. Låt oss här titta närmare på urvalsprocessen för att i kommande text behandla hur uppdragen bäst kravställs och genomförs.

 

Urvalsprocessen

Konsultbehovet uppstår ofta hastigt varför det är svårt att planera i förväg. Tid och utrymme för att attrahera rätt person med rätt kompetens förkortas markant jämfört med en sedvanlig searchprocess. Men med tanke på att uppdragen vi fokuserar på här utgörs av roller i ledande befattning och medför ett stort ansvar i affärskritiska initiativ är noggrannhet a och o. Skynda långsamt och kompromissa inte – du är i behov av en person med förmågor som i många aspekter överskrider medarbetare i jämförbara positioner. Förhåll dig inte till en konsult som till en medarbetare. Ansvar och förväntansbild, om än inte alltid roll och arbetsuppgift, skiljer sig åt. Konsulten har ett tydligt fokus på att lösa problem och genomföra en uppgift, noggrant  definierad i tid och rum och mål- och resurssatt.

Horisontella & vertikala förmågor

Det påverkar i sin tur både angreppssätt och krav på tidigare erfarenheter. Startsträckan är mycket kort, det finns inte tid för lärande i arbetet, varför det är viktigt att anlita konsulter med en starkt π-formad kompetens: 

 

  • Horisontella förmågor: strategisk förståelse av affären, förmåga att hantera tvetydigheter, kreativitet, ledarskap och självledarskap. 
  • Vertikala förmågor: ämnesexpertis med tydligt definierade, distinkta kunskaper och specialisering inom till exempel bransch, funktion och/eller domän. 

 

Säkerställ till att börja med att de vertikala förmågorna motsvarar de ”hard skills” ni är i behov av här och nu. Verifiera att ansvar och arbetsuppgifter i tidigare uppdrag och anställningar är relevanta för era behov. Men eftersom konsultens operativa förmåga behöver kombineras med djup affärsförståelse, snabb och säker leveransförmåga och hög kommunikativ förmåga är det samtidigt av största vikt att förstå de horisontella förmågorna. En persons konsultmässighet är svår att bedöma – hur väl någon anpassar sig till och omgående kan tillämpa kunskap i nya miljöer, har förmågan att skapa förståelse av stora mängder, ibland bristfällig, information, och besitter förmågan att motivera och inspirera är inte enkel att kvantifiera.

 

Vikten av samarbetspartners

Det säkraste sättet att förutse framtida prestation är genom att bedöma tidigare prestation. Men som nämnt ovan är behovet av affärskritiskt stöd ofta akut och det ges inte möjlighet att skapa sig en bra bild om någons genomförandeförmåga. Här fyller en samarbetspartner, specialiserad inom interim management och executive search, en funktion. Med ett etablerat och betrott nätverk får du tillgång till arbetsmarknadens allra bästa tillgängliga kompetens. Samarbetspartner ska ha en djup förförståelse för konsulternas kunskap, färdigheter, erfarenheter och, framförallt, tidigare prestation. De känner konsulterna väl, företrädesvis genom tidigare framgångsrikt samarbete, och behöver inte rekrytera ad hoc. Beställare får en snabb och säker leverans och behöver inte hasta igenom en halvdan seachprocess.

 

 

Står du inför att anlita en interimskonsult? Kontakta oss på Lagotto, vi hjälper dig gärna att hitta rätt kompetens efter ditt behov.    

 

Är du själv intresserad av att bli interimare? Här kan du ta del av vanliga frågor om interim management och läsa mer om hur det är att arbeta som interimschef.
TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla