Genomblick av två tunnlar
Rekrytering

Second opinion – vi hjälper dig att kvalitetssäkra din rekrytering!

Genom second opinion hjälper vi på Lagotto dig att göra professionella, objektiva bedömningar av era slutkandidater. Detta är en extra kvalitetssäkring i er rekryteringsprocess. Här delar Lagottos Christos Voglis med sig av sina erfarenheter – och hur vi på Lagotto kan hjälpa dig med second opinion.

Många företag väljer att göra sina egna rekryteringar, utan extern hjälp. Vi på Lagotto märker dock en ökad efterfrågan av att få hjälp med en oberoende bedömning med hög validitet i slutskedet av rekryteringsprocessen. Detta för att få stöttning i att identifiera den bäst kvalificerade kandidaten utifrån behov och förutsättningar.

 

Vad är second opinion?

I rekryteringsprocesser behövs en oberoende åsikt för att våra kunder ska försäkra sig om att det är rätt kandidat som erbjuds jobbet. Genom second opinion kan vi som utomstående ställa mer oberoende frågor som ger svar om kandidaten i slutändan matchar med företagets kultur och värderingar. Vi kommer förbi de grundläggande kompetenskraven och kan se andra kvalifikationer som utvecklingspotential, vi bidrar dels med vår marknadsexpertis och framför allt med objektivitet i slutfasen, säger Christos Voglis.

 

Så går second opinion till

– Vi inleder med att gå igenom kravprofilen för rollen tillsammans med er, för att identifiera vad vi ska bedöma hos kandidaterna. Med utgångspunkt från den aktuella tjänsten genomför vi tester utifrån femfaktorteorin. En personlighetsteori som ringar in kandidatens styrkor, utvecklingspotential och kompetens som sedan ligger till grund för vårt utlåtande. Vi genomför även en kompetensbaserad intervju med kandidaten. Det tryggar en medveten och kvalitativ rekryteringsprocess för alla parter, det förädlar och tillför en högre medvetenhet om kandidaterna, säger Christos Voglis.

Second opinion är ett tillförlitligt komplement till rekryteringsprocessen oavsett svårighetsgrad och förutsättningar.

– Second opinion används vid rekrytering av ledare, chefer och specialister. Utöver att hjälpa till när nya tillsättningar ska göras så hjälper vi även våra kunder vid interna tillsättningar för att just bidra med ett marknadsperspektiv för de interna slutkandidaterna. Sammantaget ger second opinion från oss en fördel för kunderna att fatta de bästa möjliga anställningsbesluten, fortsätter Christos Voglis.

 

4 fördelar med second opinion

 

  • Bidrar till en professionell och objektiv rekryteringsprocess.
  • Kvalitetssäkrar och helhetsbedömer slutkandidater, vilket säkerställer en träffsäker rekrytering med hög validitet. 
  • Effektiviserar rekryteringsprocessen.
  • Bidrar till en positiv kandidatupplevelse och stärker ert arbetsgivarvarumärke. 

 

Lagotto hjälper dig med second opinion

Vi på Lagotto har omfattande erfarenhet av second opinion. Genom åren har vi hjälpt våra kunder med vår expertis att bedöma kandidater till specialist- och ledarroller inom bland annat ekonomi, försäkring, kommunikation och HR. Även vid tillsättningar på VD- och styrelsenivå. Hör av dig till oss så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa dig – info@lagottosearch.se

TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla