Personer går på broar, arkitektur.
Rekrytering

Att rekrytera en aktuarie

Nyckeln till en bra aktuarierekrytering är gediget searcharbete, rätt nätverk och att vara lyhörd för kundens behov och önskemål.”

Vi på Lagotto tillsätter varje år en mängd olika chefs- och specialistroller till små och stora bolag runt om i Sverige och Europa. En av de specialistroller vi har tillsatt under flera år är aktuarier. Här delar vi med oss av vår expertis kring rollen – och listar tre viktiga nycklar för en lyckad aktuarierekrytering.

 

Vad är en aktuarie?

Det är inte så många utanför försäkringsbranschen som känner till vad en aktuarie är – och gör. Aktuariens roll är central inom verksamheten och man arbetar i nära samarbete med övriga funktioner inom organisationen. De är specialiserade på att analysera risker och genomföra sannolikhetsbedömningar för att stötta bolag i att fatta beslut om bland annat prissättning, försäkringspremier och pensionsplanering.

 

Aktuarier – en efterfrågad kompetens

Christos Voglis, Senior Executive Search Consultant på Lagotto, märker en ökad efterfrågan på aktuarier hos Lagottos kunder.

 

– Efterfrågan på aktuarier fortsätter att öka. Inte minst till följd av nya regelverk och lagkrav samt en mer digitaliserad och datadriven försäkringsbransch. I samband med att allt fler aktörer intar marknaden, i kombination med att aktuariernas kompetens breddas mer och mer mot programmering och data, är aktuarierna attraktiva även för andra branscher. Vi befinner oss i ett skede där fler och fler aktuarier lämnar den traditionella anställningen på försäkringsbolagen för att istället söka sig till uppdrag inom bland annat bank och IT. 

Lagotto – specialister på att rekrytera aktuarier

– Att rekrytera en aktuarie kan vara en utmaning eftersom det är stor efterfrågan och begränsad tillgång på kandidater. Vi på Lagotto har gedigen erfarenhet av att rekrytera aktuarier med spetskompetens inom sitt område. Genom åren har vi hjälpt våra kunder att hitta bland annat affärsaktuarier, systemaktuarier, modellaktuarier, fondaktuarier och bokslutsaktuarier. Nyckeln till en bra matchning är gediget searcharbete, rätt nätverk och att vara lyhörd för kundens behov och önskemål, säger Ulrika Kjellberg, VD på Lagotto. 

 

Så lyckas du med din aktuarierekrytering: 3 viktiga nycklar

 

  • Kartlägg marknaden: En av de mest tidskrävande delarna vid rekryteringen av en aktuarie är kartläggningen av potentiella kandidater. Kandidaterna är ofta få och svåra att hitta, vilket kräver ett gediget searcharbete och ett stort nätverk. Utforska branscher, bolag och utnyttja nätverk för att nå ut till både passiva och aktiva kandidater – och våga tänka utanför ramarna i ditt sökande. 
  • Säkerställ spetskompetens: Söker ni en affärsaktuarie, modellaktuarie, fondaktuari eller systemaktuarie? Aktuarier är oftast nischade inom sitt område. Utgå från kravprofilen.
  • Fånga kandidatens intresse: När du har hittat kandidater och säkerställt deras spetskompetens är nästa steg att få dem intresserade av tjänsten. Efterfrågan på aktuarier är hög och det gäller därför att ni sticker ut med ert erbjudande – vad ni kan erbjuda nu och på längre sikt.

 

 

Ska du rekrytera en aktuarie? Vi på Lagotto hjälper dig gärna. Hör av dig till oss så pratar vi vidare – info@lagottosearch.se.
TA DEL AV VÅRA

ARTIKLAR

Se alla