Marie Therese, If
Kundcase

If

Inom If handlar rekrytering och tillsättning av kompetens om relationsbyggande. Att arbeta tillsammans med en partner där det finns en upparbetad relation innebär effektivare och mer kvalitetssäkrade processer – och ett förenklat samarbete.

If

Vikten av relationer

”Rekryteringsbranschen är en förtroende-business. Ju närmre man kommer varandra desto effektivare och bättre blir processen.”

 

Marie-Therese Helmertz, Head of Brand Marketing If.

 

Inom Nordens ledande försäkringsbolag arbetar Marie-Therese Helmertz. I rollen som Head of Brand Communication ansvarar hon för If:s varumärkeskommunikation. Ett arbete som bland annat innebär allt från att ta fram varumärkeskampanjer och varumärkeskoncept till att arbeta med kulturen och den interna såväl som externa kommunikationen. Hon är mån om att bygga sitt team så att de gör varandra bättre, utvecklas samt nå de tuffa mål som är uppsatta. Därför är det avgörande att använda sig av rätt samarbetspartner vid rekrytering och kompetensförstärkning inom teamet.

 

Viktigt med branschkunskap

– När ett behov av två Brand Managers uppstod tog jag direkt kontakt med Annelie Cronemyr och Lagotto. Jag och Annelie har känt varandra under flera års tid och har byggt upp en god arbetsrelation. Jag visste att Lagotto hade förståelse för branschen, de kompetenser som krävdes och att de kunde agera snabbt. Det var helt enkelt ett självklart val, berättar Marie-Therese Helmertz.

 

Processen gick snabbt och inom kort hade två Brand Managers tillsatts inom teamet.

 

– Lagottos upparbetade nätverk, förståelse för vårt behov i kombination med vår goda relation resulterade i en mycket effektiv process. De förstod verkligen vilka kompetenser som behövdes, berättar Marie-Therese Helmertz.

Vikten av relationer

För Marie-Therese Helmertz del handlar en lyckad rekryteringsprocess och gott samarbete alltid om relationer. Att arbeta tillsammans med en partner där det finns en upparbetad relation menar hon effektiviserar processen – och förenklar samarbetet.

 

Rekryteringsbranschen är en förtroende-business. Ju närmre man kommer varandra desto effektivare och bättre blir processen, berättar Marie-Therese Helmertz.

 

Och samarbetet med Lagotto tycker hon fungerade mycket bra.

 

Jag uppskattar att Lagotto hade förståelse för både branschen och de roller vi behövde tillsätta. Men också gedigen kunskap om området och vilka kompetenser som behövdes. Det fanns en lyhördhet, förståelse för situationen och behovet samt känsla för kvalitet genom hela processen, berättar Marie-Therese Helmertz.

 

Logotyp If

Läs mer om If:

 

Läs mer om vikten av relationer, hur de utvecklas och upprätthålls i vår artikel Vikten av relationer – skriven av Lagottos Manager Annelie Cronemyr.

Manager Interim Management & Senior Executive Search Consultant

Annelie Cronemyr

070-981 67 56

CEO & Executive Search

Ulrika Kjellberg

072-539 66 03

Se alla
Vill du veta mer om

vad vi kan göra för dig?

Upptäck våra

kund- och konsultcase

Se alla